Seznam studijních plánů na VŠB-TU Ostrava

Seznam studijních plánů na VŠB-TU Ostrava

Ekonomická fakulta

Konz. střed.: Ostrava

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B6202  Hospodářská politika a správa       CS CS
   6202R010  Finance    CSEN
   6202R027  Národní hospodářství    CS
   6202R055  Veřejná ekonomika a správa    CS CS
   6210R004  Eurospráva    CS
B6202  Hospodářská politika a správa      
   7202R020  Ekonomická žurnalistika    CS
B6208  Ekonomika a management       CS CS
   6202R049  Účetnictví a daně    CS
   6208R020  Ekonomika podniku    CS CS
      03  Ekonomika a právo v podnikání CS
   6208R037  Management    CS
      03  Sportovní management CS
   6208R062  Marketing a obchod    CS
   6208R174  European Business Studies    EN
B6209  Systémové inženýrství a informatika       CS
   6209R017  Informatika v ekonomice    CS
Studium navazující magisterské        
N6202  Hospodářská politika a správa      
   6202T010  Finance    CSEN
   6202T027  Národní hospodářství    CSEN
   6202T055  Veřejná ekonomika a správa    CS CS
   6210T004  Eurospráva    CS
N6208  Ekonomika a management      
   6202T049  Účetnictví a daně    CS
   6208T011  Ekonomika a právo v podnikání    CS
   6208T020  Ekonomika podniku    CS CS
   6208T037  Management    CS CS
   6208T062  Marketing a obchod    CSEN
N6209  Systémové inženýrství a informatika      
   6209T017  Informatika v ekonomice    CS
Studium doktorské        
P6201  Ekonomické teorie      
   6201V004  Ekonomie    CSEN CSEN
P6202  Hospodářská politika a správa      
   6202V010  Finance    CSEN CSEN
P6208  Ekonomika a management      
   6208V086  Podniková ekonomika a management    CSEN CSEN
P6209  Systémové inženýrství a informatika      
   6209V025  Systémové inženýrství a informatika    CSEN CSEN

Konz. střed.: Valašské Meziříčí

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B6202  Hospodářská politika a správa       CS
   6202R055  Veřejná ekonomika a správa    CS
B6208  Ekonomika a management       CS
   6208R020  Ekonomika podniku    CS

Konz. střed.: Šumperk

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B6202  Hospodářská politika a správa       CS
   6202R055  Veřejná ekonomika a správa    CSFakulta bezpečnostního inženýrství

Konz. střed.: Lázně Bohdaneč

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B3908  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost       CS
   3908R001  Bezpečnost práce a procesů    CS
   3908R003  Havarijní plánování a krizové řízení    CS
   3908R005  Technická bezpečnost osob a majetku    CS

Konz. střed.: Ostrava

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B3908  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost       CS CS
   3908R001  Bezpečnost práce a procesů    CS CS
   3908R003  Havarijní plánování a krizové řízení    CS CS
   3908R005  Technická bezpečnost osob a majetku    CS CS
   3908R006  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu    CS CS
Studium navazující magisterské        
N3908  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost      
   3908T002  Bezpečnostní inženýrství    CS CS
   3908T005  Technická bezpečnost osob a majetku    CS CS
   3908T006  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu    CS CS
   3908T007  Bezpečnostní plánování    CS CS
Studium doktorské        
P3908  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost      
   3908V009  Požární ochrana a bezpečnost    CSEN CSEN
P3974  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)       CS CS
   3908V009  Požární ochrana a bezpečnost    CS CS
Studium univerzita 3. věku        
U0001  Požáry, havárie, mimořádné události – zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel       CS

Konz. střed.: Praha

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B3908  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost       CS
   3908R006  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu    CS
Studium navazující magisterské        
N3908  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost      
   3908T006  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu    CSFakulta elektrotechniky a informatiky

Konz. střed.: Ostrava

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B2647  Informační a komunikační technologie       CSEN CSEN
   1103R031  Výpočetní matematika    CSEN CSEN
   2601R013  Telekomunikační technika    CSEN CSEN
   2612R025  Informatika a výpočetní technika    CSEN CSEN
   2612R059  Mobilní technologie    CSEN CSEN
B2648  Projektování elektrických zařízení       CS CS
B2649  Elektrotechnika       CSEN CSEN
   2612R003  Aplikovaná elektronika    CSEN CSEN
   2612R041  Řídicí a informační systémy    CSEN CSEN
   3901R039  Biomedicínský technik    CS
   3907R001  Elektroenergetika    CSEN CSEN
B2660  Počítačové systémy pro průmysl 21. století       CSEN
B3973  Automobilové elektronické systémy       CSEN
Studium navazující magisterské        
N2647  Informační a komunikační technologie      
   1103T031  Výpočetní matematika    CSEN CSEN
   1801T064  Informační a komunikační bezpečnost    CSEN
   2601T013  Telekomunikační technika    CSEN CSEN
   2612T025  Informatika a výpočetní technika    CSEN CSEN
   2612T059  Mobilní technologie    CSEN CSEN
N2649  Elektrotechnika      
   2612T003  Aplikovaná elektronika    CSEN CSEN
   2612T041  Řídicí a informační systémy    CSEN CSEN
   3901T009  Biomedicínské inženýrství    CSEN CSEN
   3907T001  Elektroenergetika    CSEN CSEN
N2661  Projektování elektrických systémů a technologií       CS CS
Studium doktorské        
P1807  Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika      
   1103V036  Výpočetní a aplikovaná matematika    CSEN CSEN
   1801V001  Informatika    CSEN CSEN
   2601V018  Komunikační technologie    CSEN CSEN
P2649  Elektrotechnika      
   2612V015  Elektronika    CSEN CSEN
   2612V045  Technická kybernetika    CSEN CSEN
   2642V004  Elektrické stroje, přístroje a pohony    CSEN CSEN
   3907V001  Elektroenergetika    CSEN CSENFakulta materiálově-technologická

Konz. střed.: Ostrava

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B2109  Metalurgické inženýrství      
   2109R031  Umělecké slévárenství    CS
   2109R038  Moderní metalurgické technologie    CS CS
   2109R039  Tepelná technika a keramické materiály    CS CS
B3909  Procesní inženýrství      
   2805R002  Chemie a technologie ochrany životního prostředí    CS
   3909R014  Procesní inženýrství a metody kontroly kvality    CS
B3922  Ekonomika a řízení průmyslových systémů      
   3902R040  Automatizace a počítačová technika v průmyslu    CS CS
   3902R062  Management kvality    CS CS
   6208R123  Ekonomika a management v průmyslu    CS CS
B3923  Materiálové inženýrství      
   3911R033  Recyklace materiálů    CS
   3911R034  Materiály a technologie pro automobilový průmysl    CS
   3911R036  Progresivní technické materiály    CS CS
Studium navazující magisterské        
N2109  Metalurgické inženýrství      
   2109T038  Moderní metalurgické technologie    CS CS
   2109T039  Tepelná technika a keramické materiály    CS CS
N3909  Procesní inženýrství      
   2805T019  Chemické a environmentální inženýrství    CS
N3922  Ekonomika a řízení průmyslových systémů      
   3902T042  Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích    CS CS
   3902T062  Management kvality    CS CS
   6208T123  Ekonomika a management v průmyslu    CS CS
N3923  Materiálové inženýrství      
   3901T077  Biomechanické inženýrství    CS
   3911T033  Recyklace materiálů    CS
   3911T034  Materiály a technologie pro automobilový průmysl    CS
   3911T036  Progresivní technické materiály    CSEN CS
Studium doktorské        
P2106  Metalurgie      
   2109V036  Metalurgická technologie    CS CS
   2109V037  Tepelná technika a paliva v průmyslu    CS CS
P2114  Metalurgie      
   2807V003  Chemická metalurgie    CS CS
P3909  Procesní inženýrství      
   3909V003  Procesní inženýrství    CS CS
P3924  Materiálové vědy a inženýrství       CS CS
P3925  Řízení průmyslových systémů       CS CSFakulta stavební

Konz. střed.: Ostrava

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B3502  Architektura a stavitelství      
   3501R011  Architektura a stavitelství    CS
B3607  Stavební inženýrství       CS CS
   3607R030  Building Structures    EN
   3607R037  Konstrukce staveb    CS
   3607R040  Prostředí staveb    CS CS
   3607R041  Příprava a realizace staveb   
      01  Příprava a realizace staveb CS CS
      02  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CS
   3607R042  Dopravní inženýrství    CS CS
   3647R017  Geotechnika    CS CS
   3647R019  Stavební hmoty a diagnostika staveb    CS CS
   3647R020  Dopravní stavby    CS CS
   3647R025  Městské inženýrství   
      11  Městské inženýrství CS CS
      12  Facility management CS CS
Studium navazující magisterské        
N3502  Architektura a stavitelství      
   3501T011  Architektura a stavitelství    CSEN
N3607  Stavební inženýrství      
   3607T013  Městské stavitelství a inženýrství    CSEN CSEN
   3607T016  Průmyslové a pozemní stavitelství    CSEN
   3607T021  Stavební hmoty a diagnostika staveb    CSEN
   3607T035  Geotechnika    CSEN
   3607T036  Dopravní stavby   
      01  Dopravní stavby CS
      02  Dopravní inženýrství CS
   3607T037  Konstrukce staveb    CSEN
   3607T040  Prostředí staveb   
      01  Technická zařízení budov CS CS
      02  Stavební fyzika budov CS
   3607T049  Provádění staveb    CS CS
Studium doktorské        
P3655  Stavební inženýrství      
   3607V012  Městské inženýrství a stavitelství    CSEN CSEN
   3607V025  Teorie konstrukcí    CSEN CSEN
   3607V035  Geotechnika    CSEN CSENFakulta strojní

Konz. střed.: Ostrava

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B2341  Strojírenství       CSEN CS
   2301R003  Dopravní technika a technologie    CS CS
   2301R013  Robotika    CSEN CS
   2301R023  Technická diagnostika, opravy a udržování    CS CS
   2301R040  Průmyslové inženýrství    CS CS
   2302R003  Dopravní stroje a manipulace s materiálem    CS CS
   2302R007  Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení    CS CS
   2302R010  Konstrukce strojů a zařízení   
      21  Konstrukce výrobních strojů a zařízení CS CS
      40  Konstrukce strojních dílů a skupin CS
      60  Průmyslový design CS
      70  Zemní, těžební a stavební stroje CS CS
   2303R002  Strojírenská technologie    CSEN CS
   3901R003  Aplikovaná mechanika    CSEN CS
   3902R001  Aplikovaná informatika a řízení    CSEN CS
   3904R016  Technika tvorby a ochrany životního prostředí    CS CS
   3907R009  Provoz energetických zařízení    CSEN CS
B3712  Technologie letecké dopravy      
   3708R037  Technologie provozu letecké techniky    CS
   3708R038  Technologie údržby letecké techniky    CS
B3907  Energetika      
   3907R012  Energetika 21.století    CS
Studium navazující magisterské        
N2301  Strojní inženýrství      
   2301T003  Dopravní technika a technologie   
      10  Kolejová doprava CS CS
      20  Silniční doprava CS CS
      30  Technologie dopravy CS CS
      40  Letecká doprava CS
   2301T013  Robotika    CS CS
   2302T006  Energetické stroje a zařízení    CSEN CS
   2302T043  Hydraulika a pneumatika    CS CS
   2303T002  Strojírenská technologie    CS CS
   3901T003  Aplikovaná mechanika    CSEN CS
   3902T004  Automatické řízení a inženýrská informatika    CS CS
   3909T001  Konstrukční a procesní inženýrství   
      20  Výrobní stroje a zařízení CS CS
      35  Dopravní stroje a manipulace s materiálem CS CS
      40  Konstrukce strojních dílů a skupin CS
      60  Průmyslový design CS
      70  Zemní, těžební a stavební stroje CS CS
      72  Technická diagnostika, opravy a udržování CS CS
   6208T116  Průmyslové inženýrství    CS CS
Studium doktorské        
P2346  Strojní inženýrství      
   2301V001  Dopravní a manipulační technika    CSEN CSEN
   2301V013  Robotika    CSEN CSEN
   2302V006  Energetické stroje a zařízení    CSEN CSEN
   2302V019  Stavba výrobních strojů a zařízení    CS CS
   2303V002  Strojírenská technologie    CSEN CSEN
   3901V003  Aplikovaná mechanika    CSEN CSEN
   3902V056  Řízení strojů a procesů    CSEN CSEN

Konz. střed.: Uherský Brod

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B2341  Strojírenství      
   2302R010  Konstrukce strojů a zařízení   
      50  Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo CS

Konz. střed.: Šumperk

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B2341  Strojírenství       CS CS
   2303R002  Strojírenská technologie    CS CSHornicko-geologická fakulta

Konz. střed.: Most

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B2102  Nerostné suroviny      
   2102R001  Ekonomika a řízení v oblasti surovin    CS
   2102R006  Technologie a hospodaření s vodou    CS
   2102R013  Úprava surovin a recyklace    CS
   3902R064  Systémové inženýrství v průmyslu    CS
   3904R022  Zpracování a zneškodňování odpadů    CS
B2110  Geologické inženýrství      
   2101R004  Geovědní a montánní turismus    CS
B2111  Hornictví      
   2101R013  Těžba nerostných surovin a jejich využívání    CS
   2101R014  Trhací práce v hornickém inženýrství    CS
B3646  Geodézie a kartografie      
   3646R007  Inženýrská geodézie    CS CS
Studium navazující magisterské        
N2102  Nerostné suroviny      
   2102T001  Ekonomika a řízení v oblasti surovin    CS
   2102T003  Komerční inženýrství v oblasti surovin    CS
   2102T006  Technologie a hospodaření s vodou    CS
   2102T013  Úprava surovin a recyklace    CS
   3902T033  Systémové inženýrství v oblasti surovin    CS
   3902T064  Systémové inženýrství v průmyslu    CS
   3904T005  Environmentální inženýrství    CS
   3904T022  Zpracování a zneškodňování odpadů    CS
   3914T026  Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields    CS
N2111  Hornictví      
   2101T013  Těžba nerostných surovin a jejich využívání    CS

Konz. střed.: Ostrava

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B1316  Geodézie, kartografie a geoinformatika      
   3646R006  Geoinformatika    CSEN CS
B2102  Nerostné suroviny      
   2102R001  Ekonomika a řízení v oblasti surovin    CS CS
   2102R006  Technologie a hospodaření s vodou    CS CS
   2102R013  Úprava surovin a recyklace    CS CS
   3902R064  Systémové inženýrství v průmyslu    CS CS
   3904R005  Environmentální inženýrství    CS CS
   3904R022  Zpracování a zneškodňování odpadů    CS CS
   3904R028  Environmentální biotechnologie    CS
B2110  Geologické inženýrství      
   2101R003  Geologické inženýrství    CSEN CS
   2101R004  Geovědní a montánní turismus    CS
B2111  Hornictví      
   2101R013  Těžba nerostných surovin a jejich využívání    CSEN CS
   2101R014  Trhací práce v hornickém inženýrství    CS CS
B3646  Geodézie a kartografie      
   3646R001  Důlní měřictví    CS CS
   3646R007  Inženýrská geodézie    CS CS
Studium navazující magisterské        
N2102  Nerostné suroviny      
   2102T001  Ekonomika a řízení v oblasti surovin    CS CS
   2102T006  Technologie a hospodaření s vodou    CS CS
   2102T013  Úprava surovin a recyklace    CS CS
   3902T033  Systémové inženýrství v oblasti surovin    CS
   3902T064  Systémové inženýrství v průmyslu    CS CS
   3904T005  Environmentální inženýrství