Seznam studijních plánů na VŠB-TU Ostrava

Seznam studijních plánů na VŠB-TU Ostrava

Fakulta stavební

Konz. střed.: Ostrava

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B3502  Architektura a stavitelství      
   3501R011  Architektura a stavitelství    CS
B3607  Stavební inženýrství       CS CS
   3607R030  Building Structures    EN
   3607R037  Konstrukce staveb    CS
   3607R040  Prostředí staveb    CS CS
   3607R041  Příprava a realizace staveb   
      01  Příprava a realizace staveb CS CS
      02  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CS
   3607R042  Dopravní inženýrství    CS CS
   3647R017  Geotechnika    CS CS
   3647R019  Stavební hmoty a diagnostika staveb    CS CS
   3647R020  Dopravní stavby    CS CS
   3647R025  Městské inženýrství   
      11  Městské inženýrství CS CS
      12  Facility management CS CS
Studium navazující magisterské        
N3502  Architektura a stavitelství      
   3501T011  Architektura a stavitelství    CSEN
N3607  Stavební inženýrství      
   3607T013  Městské stavitelství a inženýrství    CSEN CSEN
   3607T016  Průmyslové a pozemní stavitelství    CSEN
   3607T021  Stavební hmoty a diagnostika staveb    CSEN
   3607T035  Geotechnika    CSEN
   3607T036  Dopravní stavby   
      01  Dopravní stavby CS
      02  Dopravní inženýrství CS
   3607T037  Konstrukce staveb    CSEN
   3607T040  Prostředí staveb   
      01  Technická zařízení budov CS CS
      02  Stavební fyzika budov CS
   3607T049  Provádění staveb    CS CS
Studium doktorské        
P3655  Stavební inženýrství      
   3607V012  Městské inženýrství a stavitelství    CSEN CSEN
   3607V025  Teorie konstrukcí    CSEN CSEN
   3607V035  Geotechnika    CSEN CSEN