Seznam studijních plánů na VŠB-TU Ostrava

Seznam studijních plánů na VŠB-TU Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Konz. střed.: Ostrava

ProgramOborSpec.Forma
prezenční
Forma
kombinovaná
Forma
distanční
Forma
celoživotní
Studium bakalářské        
B2647  Informační a komunikační technologie       CSEN CSEN
   1103R031  Výpočetní matematika    CSEN CSEN
   2601R013  Telekomunikační technika    CSEN CSEN
   2612R025  Informatika a výpočetní technika    CSEN CSEN
   2612R059  Mobilní technologie    CSEN CSEN
B2648  Projektování elektrických zařízení       CS CS
B2649  Elektrotechnika       CSEN CSEN
   2612R003  Aplikovaná elektronika    CSEN CSEN
   2612R041  Řídicí a informační systémy    CSEN CSEN
   3901R039  Biomedicínský technik    CS
   3907R001  Elektroenergetika    CSEN CSEN
B2660  Počítačové systémy pro průmysl 21. století       CSEN
B3973  Automobilové elektronické systémy       CSEN
Studium navazující magisterské        
N2647  Informační a komunikační technologie      
   1103T031  Výpočetní matematika    CSEN CSEN
   1801T064  Informační a komunikační bezpečnost    CSEN
   2601T013  Telekomunikační technika    CSEN CSEN
   2612T025  Informatika a výpočetní technika    CSEN CSEN
   2612T059  Mobilní technologie    CSEN CSEN
N2649  Elektrotechnika      
   2612T003  Aplikovaná elektronika    CSEN CSEN
   2612T041  Řídicí a informační systémy    CSEN CSEN
   3901T009  Biomedicínské inženýrství    CSEN CSEN
   3907T001  Elektroenergetika    CSEN CSEN
N2661  Projektování elektrických systémů a technologií       CS CS
Studium doktorské        
P1807  Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika      
   1103V036  Výpočetní a aplikovaná matematika    CSEN CSEN
   1801V001  Informatika    CSEN CSEN
   2601V018  Komunikační technologie    CSEN CSEN
P2649  Elektrotechnika      
   2612V015  Elektronika    CSEN CSEN
   2612V045  Technická kybernetika    CSEN CSEN
   2642V004  Elektrické stroje, přístroje a pohony    CSEN CSEN
   3907V001  Elektroenergetika    CSEN CSEN