Studijní plán – FS / B2341 / 3707R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3707R001 – Ekonomika a provoz dopravy
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0106/02 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0906/02 Fb/II Jazyk francouzský b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0306/02 Nb/II Jazyk německý b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0506/02 Rb/II Jazyk ruský b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0706/02 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 457-0701/01 OAI Operační analýza I 2 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0391/01 PaST Pravděpodobnost a statistika 2 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 337-0705/01 TECM7 Technická mechanika 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0058/04 TLSO Technologie ložných a skladových operací 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0383/03 VTGS3 Výpočetní technika a grafické systémy III 2 ZaZk 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 342-0703/01 ZDI Základy dopravního inženýrství 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0724/01 Provozní praxe 2 Za 0+4 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0605/08 sociologie Sociologie 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 361-0727/01 Technologie ochrany životního prostředí v dopravě 2 ZaZk 2+1 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0724/01 Provozní praxe 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 345-0717/02 EaMB Ekonomika a management 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 712-0107/02 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0307/02 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0507/02 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0707/02 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 342-0706/01 Log. Logistika 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0705/01 MvD Mechanika v dopravě 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 457-0702/01 OA II Operační analýza II 2 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0384/02 VTGS4 Výpočetní technika a grafické systémy IV 2 KlZap 1+3 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0711/01 TDI Technologie dopravy I 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0713/01 Technologie přepravy I 2 ZaZk 3+1 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0729/01 DG Dopravní geografie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0908/02 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0308/02 Nb/IV Jazyk německý b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0508/02 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0708/02 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 345-0732/01 Mk Marketing 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0721/01 MHD Městská hromadná doprava 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0704/01 MPaTZ Mobilní prostředky a trakční zařízení 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0707/03 SKP Systémy kombinované přepravy 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0728/01 Zbožíznalství 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0712/01 TDII Technologie dopravy II 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0714/01 Technologie přepravy II 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 454-0703/01 ZT Zabezpečovací technika 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0700/01 DP Diplomová práce 3 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 712-0109/01 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0909/01 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0309/01 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0509/01 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0709/01 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0727/02 Mezinárodní obchodní vztahy 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 711-0406/09 ObP Obchodní právo 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0717/01 ZP Závěrečný projekt 3 KlZap 0+10 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0701/01 FS Dopravní cesta 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 345-0716/02 Management a podnikání 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0410/03 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0716/01 PD Provoz dep 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0708/01 S Spediční činnost 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 227-0702/01 FS Stanice a uzly 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0709/01 Tar Tarifnictví 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0719/01 VP Vlečkový provoz 3 ZaZk 2+1 3 čeština