Studijní plán – FS / B2341 / 3707R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2002/2003Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3707R001 – Ekonomika a provoz dopravy
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0106/03 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0902/03 Fa/II Jazyk francouzský a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0302/03 Na/II Jazyk německý a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0502/03 Ra/II Jazyk ruský a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0706/03 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 457-0701/01 OAI Operační analýza I 2 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0391/01 PaST Pravděpodobnost a statistika 2 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 337-0705/01 TECM7 Technická mechanika 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0058/04 TLSO Technologie ložných a skladových operací 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0383/03 VTGS3 Výpočetní technika a grafické systémy III 2 ZaZk 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 342-0703/01 ZDI Základy dopravního inženýrství 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0724/01 Provozní praxe 2 Za 0+4 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0727/01 Technologie ochrany životního prostředí v dopravě 2 ZaZk 2+1 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0724/01 Provozní praxe 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 345-0717/02 EaMB Ekonomika a management 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0903/03 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0303/03 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0503/03 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0706/01 Log. Logistika 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0705/01 MvD Mechanika v dopravě 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 457-0702/01 OA II Operační analýza II 2 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0384/02 VTGS4 Výpočetní technika a grafické systémy IV 2 KlZap 1+3 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0711/01 TDI Technologie dopravy I 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0713/01 Technologie přepravy I 2 ZaZk 3+1 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0729/01 DG Dopravní geografie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0904/04 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0304/05 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0504/04 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 345-0732/01 Mk Marketing 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0721/01 MHD Městská hromadná doprava 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0704/01 MPaTZ Mobilní prostředky a trakční zařízení 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0707/03 SKP Systémy kombinované přepravy 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0728/01 Zbožíznalství 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0712/01 TDII Technologie dopravy II 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0714/01 Technologie přepravy II 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 454-0703/01 ZT Zabezpečovací technika 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0700/01 DP Diplomová práce 3 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 342-0727/02 Mezinárodní obchodní vztahy 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 711-0406/09 ObP Obchodní právo 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0717/02 ZP Závěrečný projekt 3 KlZap 0+6 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0701/01 FS Dopravní cesta 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 345-0716/02 Management a podnikání 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0409/01 PrP Pracovní právo 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0716/01 PD Provoz dep 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0708/01 S Spediční činnost 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 227-0702/01 FS Stanice a uzly 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0709/01 Tar Tarifnictví 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0719/01 VP Vlečkový provoz 3 ZaZk 2+1 3 čeština