Study plan – FS / B2341 / 3708R028 / 20 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2006/2007Study programmeB2341 - Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3708R028 - Transport Technology
Type of studyBachelorSpecialization20 - Surface Transport
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Pozemní doprava-technol.dopr. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0342/01 ZOŘSD Elements of Organization and Controlling of Road Traffic 3 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 342-0410/01 ISvD Information Systems in Transport 3 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 342-0311/02 DaŽP Transport and Environment 3 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 342-0409/01 DG Transport Geography 3 GC 2+1 3 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinný předmět: Technologie dopravy a přepravy
2. povinně volitelné předměty:*) Logistika
Kombinovaná přeprava
*) Student si volí jeden předmět.

P - Pozemní doprava-technol.dopr. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0306/02 ZD Elements of Transports 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 342-0316/03 TLSO Loading and Storage System Technology 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 714-0368/01 MIII Mathematics III 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0335/01 KMOŘ I Quantitative Methods of Organisation and Regulation I 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0317/02 MD Transport Dynamic 2 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 452-0351/01 E I Electrical Engineering I 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0320/01 Log Logistics 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0386/01 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0407/01 ODP1 Optimization of Transport Process I. 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 342-0336/01 TP I Transportation Technology I 3 CrEx 3+3 5 Czech
PSP selection 342-0328/01 TDo Transport Technology 3 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0325/02 DPr Transport Vehicles 3 CrEx 2+2 3 Czech
PSP selection 342-0302/01 RP Years Project 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0344/01 BProj Bachelor Project 3 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 342-0322/01 KP Combined Transportation 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 452-0352/01 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0334/01 EvD Transportation Economics 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0408/01 TP2 Transportation Technology II 3 CrEx 2+2 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinný předmět: Technologie dopravy a přepravy
2. povinně volitelné předměty:*) Logistika
Kombinovaná přeprava
*) Student si volí jeden předmět.

P - Cizí jazyk, 3. ročník (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0908/03 Fb/IV French Language b/IV 3 CrEx 0+2 4 Czech
PSP selection 712-0308/04 Nb/IV German Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0508/04 Rb/IV Russian Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech

P - Cizí jazyk pro 4. sem., (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0907/03 Fb/III French Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0307/03 Nb/III German Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0507/03 Rb/III Russian language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech