Studijní plán – FS / B2341 / 3708R028 / 30 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3708R028 – Technologie dopravy
Typ studiabakalářskéSpecializace30 – Letecký provoz
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0366/01 MI Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0301/01 NOM Nauka o materiálu 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 714-0385/03 VT Výpočetní technika 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 516-0311/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0376/01 ZKG Základy konstruktivní geometrie 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 714-0365/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0301/03 ZST I Základy strojírenské technologie I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0310/01 ZSTII Základy strojírenské technologie II 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 347-0302/02 ZS Základy strojnictví 1 ZaZk 2+4 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0412/01 DTvL Digitální technologie v letectví 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0312/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-0105/03 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0367/03 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0391/06 Nav Navigace 1 KlZap 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 342-0387/09 VZL Všeobecné znalosti letounu 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0393/09 ZL10 Základy letu 10 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0413/01 PVU Praktický výcvik v údržbě LT 1 Za 0+8 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0106/03 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0386/09 LZ Letecký zákon 2 KlZap 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 342-0390/08 Mtr Meteorologie 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0391/07 Nav Navigace 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0388/07 PaPL Plánování a provedení letu 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0392/07 PP Provozní postupy 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0387/10 VZL Všeobecné znalosti letounu 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0393/10 ZL10 Základy letu 10 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0413/02 PVU Praktický výcvik v údržbě LT 2 Za 0+8 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0386/10 LZ Letecký zákon 2 KlZap 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0368/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0390/09 Mtr Meteorologie 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0391/08 Nav Navigace 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 712-0131/01 OLA/I Odborná letecká angličtina I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0388/08 PaPL Plánování a provedení letu 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0387/11 VZL Všeobecné znalosti letounu 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0413/03 PVU Praktický výcvik v údržbě LT 2 Za 0+8 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0385/02 ALF Anglická letecká frazeologie 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0394/04 Kom Komunikace 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0386/04 LZ Letecký zákon 3 KlZap 1+1 1 čeština
Výběr v OSP 342-0389/04 LVaO Lidská výkonnost a omezení 3 KlZap 1+1 1 čeština
Výběr v OSP 342-0390/04 Mtr Meteorologie 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0391/04 Nav Navigace 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 714-0386/01 NM Numerická matematika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0388/04 PaPL Plánování a provedení letu 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0392/04 PP Provozní postupy 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0387/04 VZL Všeobecné znalosti letounu 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0393/04 ZL10 Základy letu 10 3 ZaZk 1+1 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0395/04 LVaPP Letecký výcvik a pozemní přípravy 3 KlZap 0+8 4 čeština
Výběr v OSP 342-0404/04 PvLP Praxe v leteckém provozu 3 KlZap 0+8 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0385/03 ALF Anglická letecká frazeologie 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0344/01 BProj Bakalářský projekt 3 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 342-0394/05 Kom Komunikace 3 KlZap 1+1 1 čeština
Výběr v OSP 342-0386/05 LZ Letecký zákon 3 KlZap 1+1 1 čeština
Výběr v OSP 342-0389/05 LVaO Lidská výkonnost a omezení 3 KlZap 1+1 1 čeština
Výběr v OSP 342-0390/05 Mtr Meteorologie 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0391/05 Nav Navigace 3 ZaZk 3+3 3 čeština
Výběr v OSP 342-0388/05 PaPL Plánování a provedení letu 3 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0392/05 PP Provozní postupy 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0387/05 VZL Všeobecné znalosti letounu 3 ZaZk 3+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0393/05 ZL10 Základy letu 10 3 ZaZk 1+1 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0395/05 LVaPP Letecký výcvik a pozemní přípravy 3 KlZap 0+8 4 čeština
Výběr v OSP 342-0404/05 PvLP Praxe v leteckém provozu 3 KlZap 0+8 4 čeština