Study plan – FS / B2341 / 3708R028 / 50 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2006/2007Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3708R028 – Transport Technology
Type of studyBachelorSpecialization50 –
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Technologie letecké dopravy (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0376/01 ZKG Basic of Constructive Geometry 1 Cr 0+1 1 Czech
PSP selection 714-0365/01 ZM Basics of Mathematics 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 714-0385/03 VT Computing Technics 1 GC 0+3 3 Czech
PSP selection 345-0301/03 ZST I Fundamentals of Mechanical Engineering Technology I 1 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 346-0310/01 ZSTII Fundamentals of Mechanical Engineering Technology II 1 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 636-0301/01 NOM Materials Science 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 714-0366/01 MI Mathematics I 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 347-0302/02 ZS Mechanical Engineering Fundamentals 1 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 516-0311/01 ZF Principles of Physics 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0387/09 VZL Aircraft General Knowledge 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 342-0412/01 DTvL Aviation Digital Techniques 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 712-0105/03 Ab/I English Language b/I 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 714-0367/03 MII Mathematics II 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0391/06 Nav Navigation 1 GC 3+1 5 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 516-0312/01 FYI Physics I 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 342-0393/09 ZL10 Principles of Flight 10 1 CrEx 3+1 5 Czech

Je uveden studijní plán pouze pro 1. ročník, zbývající plány budou zpracovány
až příští akademický rok.