Studijní plán – FS / B2341 / 3902R001 / 70 / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3902R001 – Aplikovaná informatika a řízení
Typ studiabakalářskéSpecializace70 – Aplikovaná informatika a řízení
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Aplikovaná informatika a řízení, nový (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0315/01 LPS Logické prvky a systémy 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 352-0313/01 M Management 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 352-0314/01 VP Vizualizace procesů 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 352-0318/01 IT Informační technologie 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 352-0319/01 MIS Manažerské informační systémy 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 352-0317/01 PaJŘ Pohony a jejich řízení 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 352-0316/01 PSŘ Provoz systémů řízení 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština

Student si volí zaměření spolu s tématem bakalářské práce. Zkouška se skládá ze
dvou předmětů a obhajoby bakalářské práce.
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Zaměření: Automatizace
Předměty: Automatické řízení
Automatizační technika

Zaměření: Informatika
Předměty: Automatické řízení
Aplikovaná informatika

Zaměření: Podnikové informační systémy
Předměty: Automatické řízení
Manažerské informační systémy

P - Aplikovaná informatika a řízení, nový (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0303/01 AŘ I Automatické řízení I 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0304/01 AT Automatizační technika 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 352-0305/01 MG Manažerská grafika 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0368/02 MIII Matematika III 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0301/01 Termo Termomechanika 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0307/01 AŘII Automatické řízení II 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 352-0309/01 DaI Databáze a Internet 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0351/02 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0386/02 NM Numerická matematika 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0308/01 PaS Počítače a sítě 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 352-0306/01 RP Ročníkový projekt 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0311/01 AŘIII Automatické řízení III 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0352/02 E II Elektrotechnika II 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 516-0313/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0312/01 I Informatika 3 ZaZk 8 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0310/01 ZP Závěrečná práce 3 KlZap 0+24 h/s 4 čeština

Student si volí zaměření spolu s tématem bakalářské práce. Zkouška se skládá ze
dvou předmětů a obhajoby bakalářské práce.
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Zaměření: Automatizace
Předměty: Automatické řízení
Automatizační technika

Zaměření: Informatika
Předměty: Automatické řízení
Aplikovaná informatika

Zaměření: Podnikové informační systémy
Předměty: Automatické řízení
Manažerské informační systémy

P - Cizí jazyk pro FS, 3. roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0904/04 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0304/05 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0504/04 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština

P - Cizí jazyk pro FS, 2. roč.,4.sem. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0903/03 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0303/03 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0503/03 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština