Studijní plán – FS / B2341 / 3902R001 / 70 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2002/2003Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3902R001 – Aplikovaná informatika a řízení
Typ studiabakalářskéSpecializace70 – Aplikovaná informatika a řízení
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0701/01 Hydromechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0106/03 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0106/03 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0902/03 Fa/II Jazyk francouzský a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0902/03 Fa/II Jazyk francouzský a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0302/03 Na/II Jazyk německý a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0302/03 Na/II Jazyk německý a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0502/03 Ra/II Jazyk ruský a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0502/03 Ra/II Jazyk ruský a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0706/03 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0706/03 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 352-0702/01 MMInf Matematické metody informatiky 2 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 337-0702/02 METPT Mechanika tuhých a poddajných těles 2 ZaZk 4+3 6 čeština
Výběr v OSP 361-0701/01 TER Termomechanika 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 352-0703/01 ZaklA Základy automatizace 2 ZaZk 3+3 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0720/01 APaS Aplikace počítačů a sítí 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 352-0303/01 AŘ I Automatické řízení I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0304/01 AT Automatizační technika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0701/01 AutTe Automatizační technika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0903/03 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0903/03 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0303/03 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0303/03 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0503/03 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0503/03 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 352-0305/01 MG Manažerská grafika 2 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 338-0301/01 MeTek Mechanika tekutin 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0719/02 MOSYS Modelování a simulace 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 361-0301/01 Termo Termomechanika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0706/01 ZaklI Základy informatiky 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 352-0705/01 ZpTG Zpracování textu a grafiky 2 ZaZk 2+3 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0710/01 AplIn Aplikovaná informatika 3 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 352-0709/01 AutRi Automatické řízení 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 352-0307/01 AŘII Automatické řízení II 3 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 352-0711/01 DataB Databáze 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 352-0309/01 DaI Databáze a Internet 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0351/01 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0904/04 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0904/04 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0304/05 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0304/05 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0504/04 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0504/04 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0386/01 NM Numerická matematika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0308/01 PaS Počítače a sítě 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0712/01 PrgPr Programové produkty 3 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 352-0306/01 RP Ročníkový projekt 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0713/01 RoPro Ročníkový projekt 3 KlZap 0+6 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0315/01 LPS Logické prvky a systémy 3 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 352-0313/01 M Management 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 352-0314/01 VP Vizualizace procesů 3 KlZap 1+2 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0311/01 AŘIII Automatické řízení III 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0700/01 Diplomová práce 3 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 352-0717/01 EkoSo Ekonomický software 3 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 351-0705/01 Ea×B Ekonomika a řízení 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 452-0352/01 E II Elektrotechnika II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0313/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0312/01 I Informatika 3 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 352-0715/01 JaSpo Jakost a spolehlivost 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 352-0716/01 PodPr Podnikatelské právo 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 352-0310/01 ZP Závěrečná práce 3 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 352-0714/01 ZaPro Závěrečný projekt 3 KlZap 0+10 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0318/01 IT Informační technologie 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 352-0319/01 MIS Manažerské informační systémy 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 352-0317/01 PaJŘ Pohony a jejich řízení 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 352-0316/01 PSŘ Provoz systémů řízení 3 KlZap 2+2 3 čeština