Study plan – FS / B2341 / 3902R001 / 70 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2002/2003Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3902R001 – Applied Informatics and Control
Type of studyBachelorSpecialization70 – Applied Informatics and Control
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Aplikovaná informatika a řízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0703/01 ZaklA Basis of Automatization 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 338-0701/01 Hydromechanics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0702/01 MMInf Mathematical Methods for Computer Scienc 2 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 337-0702/02 METPT Mechanics of Solid and Pliable Bodies 2 CrEx 4+3 6 Czech
PSP selection 361-0701/01 TER Thermomechanics 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0706/01 ZaklI Basis of Computer Science 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 352-0720/01 APaS Computer and Network Application 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 352-0701/01 AutTe Control Instrumentation 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0719/02 MOSYS Modelling and Simulation 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 352-0705/01 ZpTG Text and Grafic Processing 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0710/01 AplIn Applied Computer Science 3 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 352-0709/01 AutRi Automatic Control 3 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 352-0711/01 DataB Database 3 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0712/01 PrgPr Software Products 3 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 352-0713/01 RoPro Term Project 3 GC 0+6 3 Czech
PSP selection 352-0700/01 Diploma Work 3 Cr 0+9 W/S 6 Czech
PSP selection 352-0717/01 EkoSo Economical Software 3 CrEx 1+3 4 Czech
PSP selection 351-0705/01 Ea×B Economics and management 3 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0714/01 ZaPro Final Project 3 GC 0+10 7 Czech
PSP selection 352-0716/01 PodPr Management Law 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 352-0715/01 JaSpo Quality and Reliability 3 CrEx 2+1 4 Czech

Předměty státní zkoušky oboru: 23-70-7
Aplikovaná informatika
Automatizace

P - Cizí jazyk pro FS, 2. a 3. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0106/03 Ab/II English Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0902/03 Fa/II French Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0302/03 Na/II German Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0502/03 Ra/II Russian Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0706/03 Šb/II Spanish Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0903/03 Fa/III French Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0303/03 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0503/03 Ra/III Russian Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0904/04 Fa/IV French Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0304/05 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0504/04 Ra/IV Russian Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech

P - Cizí jazyk pro FS, 2. a 3. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0106/03 Ab/II English Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0902/03 Fa/II French Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0302/03 Na/II German Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0502/03 Ra/II Russian Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0706/03 Šb/II Spanish Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0903/03 Fa/III French Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0303/03 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0503/03 Ra/III Russian Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0904/04 Fa/IV French Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0304/05 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0504/04 Ra/IV Russian Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech

P - Spol. blok pro všechny obory, 2.a 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 338-0301/01 MeTek Fluid Mechanics 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 452-0351/01 E I Electrical Engineering I 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0386/01 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 452-0352/01 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+2 2 Czech

PV - Aplikov. informatika a řízení, nov. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0315/01 LPS Logical Components and Systems 3 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 352-0313/01 M Management 3 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 352-0314/01 VP Process Visualization 3 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 352-0316/01 PSŘ Control Systems Operation 3 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 352-0317/01 PaJŘ Drives and Control 3 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 352-0318/01 IT Information Technologies 3 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 352-0319/01 MIS Manager Information Systems 3 GC 2+2 3 Czech

Student si volí zaměření spolu s tématem bakalářské práce. Zkouška se skládá ze
dvou předmětů a obhajoby bakalářské práce.
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Zaměření: Automatizace
Předměty: Automatické řízení
Aplikovaná informatika
Zaměření: Informatika
Předměty: Automatické řízení
Aplikovaná informatika
Zaměření: Management
Předměty: Automatické řízení
Aplikovaná informatika

P - Aplikov. informatika a řízení, nov. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0303/01 AŘ I Automatic Control I 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 352-0304/01 AT Control Instrumentation 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0305/01 MG Manager Graphics 2 GC 1+3 3 Czech
PSP selection 352-0307/01 AŘII Automatic Control II 3 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 352-0308/01 PaS Computers and Networks 3 CrEx 2+2 4 English
PSP selection 352-0309/01 DaI Database and Internet 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0306/01 RP Term Project 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0311/01 AŘIII Automatic Control III 3 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 352-0310/01 ZP Final Project 3 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 352-0312/01 I Informatics 3 CrEx 2+3 4 Czech

Student si volí zaměření spolu s tématem bakalářské práce. Zkouška se skládá ze
dvou předmětů a obhajoby bakalářské práce.
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Zaměření: Automatizace
Předměty: Automatické řízení
Aplikovaná informatika
Zaměření: Informatika
Předměty: Automatické řízení
Aplikovaná informatika
Zaměření: Management
Předměty: Automatické řízení
Aplikovaná informatika