Studijní plán – FS / B2341 / 3902R001 / 70 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3902R001 – Aplikovaná informatika a řízení
Typ studiabakalářskéSpecializace70 – Aplikovaná informatika a řízení
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Aplikov. informatika a řízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0315/01 LPS Logické prvky a systémy 3 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 352-0313/01 M Management 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 352-0314/01 VP Vizualizace procesů 3 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 352-0318/01 IT Informační technologie 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 352-0319/01 MIS Manažerské informační systémy 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 352-0317/01 PaJŘ Pohony a jejich řízení 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 352-0316/01 PSŘ Provoz systémů řízení 3 KlZap 2+2 3 čeština

V ZS 3. ročníku si student volí jeden předmět z povinně volitelných předmětů a
v LS 3. ročníku si student volí dva předměty z povinně volitelných předmětů.
Student si volí zaměření spolu s tématem bakalářské práce. Zkouška se skládá
ze
dvou předmětů a obhajoby bakalářské práce.
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Zaměření: Automatizace
Předměty: Automatické řízení
Automatizační technika
Zaměření: Informatika
Předměty: Automatické řízení
Aplikovaná informatika
Zaměření: Podnikové informační systémy
Předměty: Automatické řízení
Manažérské informační systémy

P - Aplikov. informatika a řízení (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0303/01 AŘ I Automatické řízení I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0304/01 AT Automatizační technika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 352-0305/01 MG Manažerská grafika 2 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 714-0368/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0301/01 Termo Termomechanika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0307/01 AŘII Automatické řízení II 3 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 352-0309/01 DaI Databáze a Internet 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0351/01 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0386/01 NM Numerická matematika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0308/01 PaS Počítače a sítě 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0306/01 RP Ročníkový projekt 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0311/01 AŘIII Automatické řízení III 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0352/01 E II Elektrotechnika II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0313/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0312/01 I Informatika 3 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 352-0310/01 ZP Závěrečná práce 3 KlZap 0+4 4 čeština

V ZS 3. ročníku si student volí jeden předmět z povinně volitelných předmětů a
v LS 3. ročníku si student volí dva předměty z povinně volitelných předmětů.
Student si volí zaměření spolu s tématem bakalářské práce. Zkouška se skládá
ze
dvou předmětů a obhajoby bakalářské práce.
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Zaměření: Automatizace
Předměty: Automatické řízení
Automatizační technika
Zaměření: Informatika
Předměty: Automatické řízení
Aplikovaná informatika
Zaměření: Podnikové informační systémy
Předměty: Automatické řízení
Manažérské informační systémy

P - Cizí jazyk, 3. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0904/04 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0308/04 Nb/IV Jazyk německý b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0508/04 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština

P - Cizí jazyk pro 4. sem., (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0903/03 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0307/03 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0507/03 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština