Study plan – FS / B2341 / 3904R016 / 70 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2002/2003Study programmeB2341 - Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3904R016 - Environmental Engineering
Type of studyBachelorSpecialization70 - Environmental Engineering
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Technika tvorby a ochrany život. prostř. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0701/01 Handling Technics 3 CrEx 2+2 3 Czech
PSP selection 345-0723/01 Principles of Economics 3 CrEx 2+2 3 Czech
PSP selection 361-0713/01 Ecology of Industrial Enterprises 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 361-0712/01 Informatics and Monitoring 3 CrEx 2+1 3 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-71-7:
1. povinné předměty: Termomechanika
Technika prostředí
2. povinně volitelný předmět:* Netradiční zdroje energie
Likvidace a využití odpadu
*) student si volí jeden předmět

P - Technika tvorby a ochrany život. prostř. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 338-0701/01 Hydromechanics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0716/01 Management and Enterprise 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 339-0701/01 Mechanics of Materials 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 337-0701/02 METT Mechanics of Solid Bodies 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 345-0701/01 TECHN Technology 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 361-0701/01 TER Thermomechanics 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0701/01 AutTe Control Instrumentation 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0702/01 Heat Plants 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0704/01 Inner Environmental Engineering 2 CrEx 3+2 7 Czech
PSP selection 361-0724/01 NZE Non-traditional Energy Resources 2 CrEx 2+2 0 Czech
PSP selection 361-0706/01 Air pollution control and air protection 3 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 361-0705/01 Combustion Facilities 3 CrEx 4+2 7 Czech
PSP selection 361-0707/01 Liquidation and Waste Utilizations 3 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 347-0703/01 CS Machines Parts 3 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 361-0700/01 DP Diploma Dissertation 3 Cr 0+9 W/S 6 Czech
PSP selection 361-0709/01 Ecological Norms and Legislation 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 361-0711/01 Final Project 3 GC 0+10 7 Czech
PSP selection 361-0710/01 Operation and Testing of Energy Equipment 3 GC 1+5 6 Czech
PSP selection 361-0708/01 Water Management 3 CrEx 3+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-71-7:
1. povinné předměty: Termomechanika
Technika prostředí
2. povinně volitelný předmět:* Netradiční zdroje energie
Likvidace a využití odpadu
*) student si volí jeden předmět

P - Cizí jazyk pro FS, 2. a 3. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0106/03 Ab/II English Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0902/03 Fa/II French Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0302/03 Na/II German Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0502/03 Ra/II Russian Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0706/03 Šb/II Spanish Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0903/03 Fa/III French Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0303/03 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0503/03 Ra/III Russian Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0904/04 Fa/IV French Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0304/05 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0504/04 Ra/IV Russian Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech

P - Cizí jazyk pro FS, 2. a 3. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0106/03 Ab/II English Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0902/03 Fa/II French Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0302/03 Na/II German Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0502/03 Ra/II Russian Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0706/03 Šb/II Spanish Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0903/03 Fa/III French Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0303/03 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0503/03 Ra/III Russian Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0904/04 Fa/IV French Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0304/05 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0504/04 Ra/IV Russian Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech

P - Spol. blok pro všechny obory, 2.a 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 338-0301/01 MeTek Fluid Mechanics 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 452-0351/01 E I Electrical Engineering I 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0386/01 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 452-0352/01 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+2 2 Czech

PV - Technika tvorby a ochr.ŽP, nový (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0321/01 AOZE1 Alternative and Renewable Energy Sources 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0342/01 CHZ1 Refrigeration Systems and Heat Pumps I 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0344/01 EPP Ecology of Industrial Enterprices 3 CrEx 2+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Termomechanika
Technika ochrany životního prostředí

P - Technika tvorby a ochr.ŽP, nový (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0303/01 Spal Combustion Basics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0304/01 VypME Computing Methods in Energy specialisations 2 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 361-0341/01 Legislation of Government Systems 2 GC 2+0 2 Czech
PSP selection 361-0305/01 PEZ Primary Energy Sources 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0306/01 RočPr Final Project 3 GC 0+2 3 Czech
PSP selection 361-0332/01 TC Heating Plants 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0331/01 TOZ Protection of Environment Techniques 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0307/01 ZP Conclusion Exercice 3 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 361-0334/01 PME Operating Measurement of Energy Machines 3 CrEx 2+3 4 Czech
PSP selection 361-0335/01 OV Protection of Water Systems 3 CrEx 2+3 3 Czech
PSP selection 361-0333/01 OdpH Waste Management 3 CrEx 3+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Termomechanika
Technika ochrany životního prostředí