Study plan – FS / B2341 / 3907R004 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2004/2005Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3907R004 – Energy Management
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Cizí jazyk pro FS, 2. roč.,3.sem. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0106/03 Ab/II English Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0902/03 Fa/II French Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0302/03 Na/II German Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0502/03 Ra/II Russian Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0706/03 Šb/II Spanish Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech

PV - Provoz a řízení v energ. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0321/01 AOZE1 Alternative and Renewable Energy Sources 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0322/01 JE Nuclear Energetics 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0333/02 OdpH Waste Management 3 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 361-0323/01 ZTO Basics of Protection of Environment Techniques 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0359/01 EnMng Energy Management 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0342/01 CHZ1 Refrigeration Systems and Heat Pumps I 3 GC 2+2 4 English

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Termomechanika a Spalování
Provoz energetických strojů a Ekonomika v energetice

P - Provoz a řízení v energ. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0303/01 Spal Combustion Basics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0304/01 VypME Computing Methods in Energy specialisations 2 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 714-0368/01 MIII Mathematics III 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0354/01 PEZ Primary Energy Sources 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0312/01 EE Economy in Energetics 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 452-0351/01 E I Electrical Engineering I 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0306/01 RočPr Final Project 3 GC 0+2 3 Czech
PSP selection 361-0302/01 Sdíle Heat Transfer 3 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 714-0386/01 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0311/01 PES Operating of Energy Machines 3 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 361-0307/01 ZP Conclusion Exercice 3 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 452-0352/01 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0313/01 EM Energy Management 3 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 361-0315/02 PE Industrial Energetics 3 CrEx 3+2 3 Czech
PSP selection 361-0314/01 PME Measurement Methods in Energetics 3 CrEx 2+3 4 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+2 2 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Termomechanika a Spalování
Provoz energetických strojů a Ekonomika v energetice

V - Provoz a řízení v energ. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0360/01 EVB Energy Utilization of Biomass 3 CrEx 2+1 2 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Termomechanika a Spalování
Provoz energetických strojů a Ekonomika v energetice

P - Cizí jazyk, 3. ročník (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0904/04 Fa/IV French Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0304/05 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0508/04 Rb/IV Russian Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech

P - Cizí jazyk pro 4. sem., (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0903/03 Fa/III French Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0303/03 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0503/03 Ra/III Russian Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech