Studijní plán – FS / B2341 / 3907R004 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3907R004 – Provoz a řízení v energetice
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Provoz a řízení v energ. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0321/01 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0322/01 JE Jaderná energetika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0333/02 OdpH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 361-0359/01 EnMng Energetický management 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0342/01 CHZ1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla I 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 361-0323/01 ZTO Základy techniky ochrany životního prostředí 3 KlZap 2+2 4 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Termomechanika a Spalování
Provoz energetických strojů a Ekonomika v energetice

P - Provoz a řízení v energ. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0368/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0354/01 PEZ Primární energetické zdroje 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0301/01 Termo Termomechanika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0304/01 VypME Výpočetní metody v energetice 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 361-0303/01 Spal Základy spalování 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0312/01 EE Ekonomika v energetice 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0351/01 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0386/01 NM Numerická matematika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0311/02 PES Provoz energetických strojů 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0306/02 RočPr Ročníkový projekt 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 361-0302/01 Sdíle Sdílení tepla 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0379/01 BP Bakalářský projekt 3 KlZap 0+6 4 čeština
Výběr v OSP 452-0352/01 E II Elektrotechnika II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0313/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 361-0314/01 PME Provozní měření v energetice 3 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 361-0315/02 PE Průmyslová energetika 3 ZaZk 3+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0358/01 VyuZd Využití energetických zdrojů 3 ZaZk 2+2 3 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Termomechanika a Spalování
Provoz energetických strojů a Ekonomika v energetice

P - Cizí jazyk, 3. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0908/03 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0308/04 Nb/IV Jazyk německý b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0508/04 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština

P - Cizí jazyk pro 4. sem., (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0907/03 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0307/03 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0507/03 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština