Study plan – FS / M2301 / 2301T032 / - / M / K / Ostrava / cs

Academic year2006/2007Study programmeM2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T032 – Production Systems with Robots and Handling Equipment
Type of studyMasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Výrobní syst.s průmysl.roboty a manipul (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 347-0004/01 CSIII Machines Parts and Mechanisms III 5 GC 8 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 339-0006/01 PPIII Mechanics of Materials III 5 CrEx 6 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0066/03 Hydraulic Mechanisms Control 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinné předměty: Roboty a manipulátory
Projektování VS s PRaM
2. povinně volitelný předmět:*) Simulace a modelování v mechatronice
Periferní zařízení RTP
Mechatronika
Průmyslové řídící systémy
*) Student si volí jeden předmět

P - Výrobní syst.s průmysl.roboty a manipul (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0059/01 PAR Automatic Control Devices 5 CrEx 10 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0020/01 TAR1 Automatic Control Theory I 5 CrEx 14 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0505/02 PaPO Legal and Psychological Issues 6 GC 8 H/S+0 3 Czech
PSP selection 354-0800/01 DP Thesis 6 Cr 0+9 D 10 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinné předměty: Roboty a manipulátory
Projektování VS s PRaM
2. povinně volitelný předmět:*) Simulace a modelování v mechatronice
Periferní zařízení RTP
Mechatronika
Průmyslové řídící systémy
*) Student si volí jeden předmět