Study plan – FS / M2301 / 2301T032 / - / M / P / Ostrava / cs

Academic year2002/2003Study programmeM2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T032 – Production Systems with Robots and Handling Equipment
Type of studyMasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Výrobní syst.s průmysl.roboty a manipul. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0078/01 CAD2 CAD/CAM II in Mechatronics 4 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 354-0004/01 PŘS Industrial Control Systems 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0004/01 CSIII Machines Parts and Mechanisms III 4 GC 1+3 3 Czech
PSP selection 339-0006/01 PPIII Mechanics of Materials III 4 CrEx 2+2 4 Czech
354-0005/01 Drives and their Control 4 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0074/01 Bioro Biorobotics 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 354-0083/01 CAD3 CAD-CAM III in Mechatronics 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 338-0009/01 Fluid Mechanisms 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 354-0091/01 MŘS Microcomputers Control Systems 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0106/01 ZPRSI Signal Processing 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0075/01 SiMoS System Simulation and Modelling 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 354-0081/01 CAD4 CAD-CAM IV in Mechatronics 5 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0006/02 RELHY Control of Electro-Hydraulic Drives 5 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 354-0080/01 NMS Design of Mechatronics Systems 5 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0006/01 Pneumatic Mechanisms Control 5 CrEx 2+2 3 Czech
PSP selection 354-0079/01 SR Service Robots 5 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0008/01 Simom Simulation and Modelling in Mechatronics 5 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0082/01 VPZPR Manufacturing, Operation and Testing of Industrial Robots 5 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 354-0043/01 RTPNO Robotised Work-Places in Non Engineering Fields 5 CrEx 3+2 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-19-8:
Zaměření: Výrobní systémy s PRaM ve strojírenství
1. povinný předmět: Roboty a manipulátory
2. povinný předmět: Projektování VS a PRaM
3. povinně volitelný předmět:*) Simulace a modelování v mechatronice
Periferní zařízení RTP
Mechatronika
Průmyslové řídící systémy

Zaměření: Výrobní systémy s PRaM v nestrojírenských oborech
1. povinný předmět: Roboty a manipulátory
2. povinný předmět: Projektování VS s PRaM
3. povinně volitelný předmět:*) Simulace a modelování v mechatronice
Servisní roboty
Periferní zařízení RTP
Mechatronika
Průmyslové řídící systémy

Zaměření: Mechatronické systémy
1. povinný předmět: Mechatronika
2. povinný předmět: Navrhování mechatronických systémů
3. povinně volitelný předmět:*) Simulace a modelování v mechatronice
Servisní roboty
Biorobotika
Průmyslové řídící systémy
Experimentální metody v mechatronice
*) diplomant si volí jeden předmět z nabídky

P - Výrobní syst.s průmysl.roboty a manipul. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0086/01 AVS Automated Production Systems 4 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 352-0059/01 PAR Automatic Control Devices 4 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0020/01 TAR1 Automatic Control Theory I 4 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 354-0003/01 MKVM Methodology of Design in Mechatronics 4 GC 3+3 5 Czech
PSP selection 354-0085/01 Mecht Mechatronics 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 354-0011/01 RaMI Robots and Manipulators I 4 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 354-0012/01 PrRTP Robot Work Cell Project 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 354-0022/01 SP I Terminal Project I 4 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 354-0025/01 Exku Excursion 5 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 354-0028/01 EM Experimental Methods in Mechatronics 5 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0021/01 PzRTP Robot Work Cell Accessoires 5 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0090/01 SPII Semestral project II 5 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 354-0029/01 Zav.P Final Project 5 GC 0+6 10 Czech
PSP selection 711-0505/02 PaPO Legal and Psychological Issues 5 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 354-0007/01 LCvM Robotics Practics in Mechatronics 5 GC 0+6 2 Czech
PSP selection 354-0800/01 DP Thesis 5 Cr 0+9 W/S 10 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-19-8:
Zaměření: Výrobní systémy s PRaM ve strojírenství
1. povinný předmět: Roboty a manipulátory
2. povinný předmět: Projektování VS a PRaM
3. povinně volitelný předmět:*) Simulace a modelování v mechatronice
Periferní zařízení RTP
Mechatronika
Průmyslové řídící systémy

Zaměření: Výrobní systémy s PRaM v nestrojírenských oborech
1. povinný předmět: Roboty a manipulátory
2. povinný předmět: Projektování VS s PRaM
3. povinně volitelný předmět:*) Simulace a modelování v mechatronice
Servisní roboty
Periferní zařízení RTP
Mechatronika
Průmyslové řídící systémy

Zaměření: Mechatronické systémy
1. povinný předmět: Mechatronika
2. povinný předmět: Navrhování mechatronických systémů
3. povinně volitelný předmět:*) Simulace a modelování v mechatronice
Servisní roboty
Biorobotika
Průmyslové řídící systémy
Experimentální metody v mechatronice
*) diplomant si volí jeden předmět z nabídky