Studijní plán – FS / M2301 / 2301T777 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T777 – Strojírentví / nepovinné předměty
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 339-0008/01 FS Úvod do mechaniky kontinua 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0508/03 ChovOrg1 Chování v organizaci I 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0094/01 ICAD1 ICAD I 4 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0093/02 ICAD2 ICAD II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0301/03 IPE Integrační procesy v Evropě 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0603/01 Marketingový výzkum 4 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 344-0086/01 MMPKP Moderní metody v projektování a konstrukční práci 4 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0604/02 PerMan Personální management 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0089/01 SPTV Systémy pro podporu tvůrčí práce 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0075/01 VB I Visual Basic I 4 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0092/01 VBII Visual Basic II 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0087/01 ZáklR Základy robototechniky 4 KlZap 2+2 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0508/03 ChovOrg1 Chování v organizaci I 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0094/01 ICAD1 ICAD I 4 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0093/02 ICAD2 ICAD II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0301/03 IPE Integrační procesy v Evropě 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0603/01 Marketingový výzkum 4 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 344-0086/01 MMPKP Moderní metody v projektování a konstrukční práci 4 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0604/02 PerMan Personální management 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0089/01 SPTV Systémy pro podporu tvůrčí práce 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0075/01 VB I Visual Basic I 4 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0092/01 VBII Visual Basic II 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0087/01 ZáklR Základy robototechniky 4 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 344-0098/01 DK Design v konstruování 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 457-0039/02 ITHGF INTEGRALNI TRANSFORMACE 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 337-0008/01 MPTM Měřicí metody a prostředky technického měření 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 352-0121/01 MPN Moderní programovací nástroje 4 KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 516-0307/01 Nedestruktivní metody zkoušek 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0410/01 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0097/01 Biom Spalování biomasy 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0306/01 FPTMM Fyzikální principy technických měřicích metod 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0309/01 Fyzika pevných látek 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0098/01 Hodnocení rizik v průmyslu 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 516-0305/01 JFJE Jaderná fyzika a jaderná energetika 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0111/01 Laboratorní cvičení z provozu vozidel 5 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 516-0304/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0002/01 NUM1 Numericke metody I. 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0004/01 NUM2 Numericke metody II 5 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 361-0099/01 TOZ Technika ochrany životního prostředí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0308/01 Teoretická mechanika 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 344-0089/01 NAS Nádstavby AutoCADU pro strojírenství 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 344-0085/01 PPKP Počítačová podpora konstrukčních prací 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 344-0089/01 NAS Nádstavby AutoCADU pro strojírenství 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 344-0085/01 PPKP Počítačová podpora konstrukčních prací 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 452-0033/01 EvH ELEKTROTECHNIKA V HORNICTVI 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0315/01 MKPDP MKP v diplomní práci 5 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 546-0629/03 OŽP Ochrana životního prostředí 5 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 714-0452/02 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 337-0018/02 VYMKP Výpočty v mechanice použitím MKP 5 Za 0+3 2 čeština