Studijní plán – FS / M2301 / 2301T999 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T999 – Strojírenství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0341/03 KGI Konstruktivní geometrie I 1 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0301/07 MI Matematika I 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 636-0027/02 NOM I Nauka o materiálu I. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 347-0024/01 Základy strojnictví I 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 342-0108/01 ZSI Základy strojního inženýrství 1 Za 1+1 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0305/01 SzM Seminář z matematiky 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 345-0013/02 ZST Základy strojírenské technologie 1 KlZap 0+4 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0342/04 KGII Konstruktivní geometrie II 1 ZaZk 1+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0302/08 MII Matematika II 1 ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 636-0008/03 NoMII Nauka o materiálu II. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0351/01 PaA Počítače a algoritmizace 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 345-0025/01 TECH1 Technologie I 1 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 347-0023/01 Základy strojnictví II 1 KlZap 0+3 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0301/01 Fyzika I 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 344-0084/01 GS Grafické systémy 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-0106/02 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0906/02 Fb/II Jazyk francouzský b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0306/02 Nb/II Jazyk německý b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0506/02 Rb/II Jazyk ruský b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0706/02 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 714-0303/06 MIII Matematika III 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 714-0352/01 NM Numerická matematika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0005/02 ST Statika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/01 FIL Filozofie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0290/01 Světová a národní historie 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0056/01 ZMNG Základy managementu 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0083/01 Autom Automatizace a řízení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0302/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0303/01 Fyzikální měření 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0107/02 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0907/02 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0307/02 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0507/02 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0707/02 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 337-0002/02 KIN Kinematika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0003/02 PP1 Pružnost a pevnost I 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 346-0035/01 Technologie II 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/01 FIL Filozofie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0290/01 Světová a národní historie 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0056/01 ZMNG Základy managementu 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 347-0030/01 Počítačová podpora konstruování 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0003/03 Části a mechanizmy strojů I 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 337-0001/01 DYNI Dynamika I 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0908/02 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0308/02 Nb/IV Jazyk německý b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0508/02 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0708/02 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 338-0012/01 Mechanika tekutin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0004/01 PP2 Pružnost a pevnost II 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0028/01 Termo Termomechanika 3 ZaZk 2+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0092/01 PPrak Počítačové praktikum 3 Za 0+3 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0001/01 ČMSII Části a mechanizmy strojů II 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0004/04 EL51 ELEKTROTECHNIKA 3 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 712-0109/01 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0909/01 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0309/01 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0509/01 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0709/01 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0076/01 CADI CAD-CAM I v mechatronice 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 342-0113/01 DMZ Dopravní a manipulační zařízení 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 337-0017/01 DYNII Dynamika II 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 361-0100/01 EMA Energetický management inž. 3 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 361-0101/01 Energetika a životní prostředí 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 352-0111/01 MMvŘ Matematické metody v řízení 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 352-0062/01 MaST Měreni a senzorová technika 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 344-0095/01 MMKP Moderní metody v konstrukční praxi 3 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 346-0006/02 Nástroje 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0052/01 OR Organizace a řízení 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0077/01 Spalovací motory 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 354-0077/01 SDJ Spolehlivost, diagnostika, jakost 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 345-0018/04 SVAR Svařování 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 345-0065/01 TEK Technologičnost konstrukce 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 338-0009/01 Tekutinové mechanizmy 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0038/01 TTP Teorie technologických procesů 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0103/01 Využití energetických zdrojů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0078/01 ZDI Základy dopravního inženýrství 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0107/01 PRSIT Praktikum z počítačových sítí 3 Za 0+3 0 čeština