Study plan – FS / M2301 / 2302T010 / - / M / K / Ostrava / cs

Academic year2003/2004Study programmeM2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302T010 - Design of Machines and Equipment
Type of studyMasterSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Konstrukce strojů a zařízení (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 344-0092/01 SS Building Machines 5 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0031/01 MK Design Methodology 5 CrEx 10 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0035/02 TS Forming Machines 5 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0093/01 SZSI Machines for Secondary Raw Material Treatment I 5 CrEx 16 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 361-0004/02 ESZ Power Producing Machines and Equipments 5 CrEx 11 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0038/01 VSI Production Machines and Equipment I 5 CrEx 18 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 337-0010/02 DYSTR Dynamics of Machines 5 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0322/01 FKP Functions of Complex Variable 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 344-0047/03 SZZO Machines and Equipment for Waste Treatment 5 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0044/02 DMM Materials Transport and Material Handling 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0321/01 PDR Partial Differential Equations 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 344-0039/02 VSII Production Machines and Equipment II 5 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 714-0323/02 PaSt Statistics and Probability Theory 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 344-0033/03 EMO Experimental Methods in the Branch Concerned 6 CrEx 10 H/S+5 H/S 6 Czech
PSP selection 344-0094/01 SZSII Machines for Secondary Raw Material Treatment II 6 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0040/02 VSIII Production Machines and Equipment III 6 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru:
Zaměření: Výrobní stroje a zařízení
1. povinný předmět: Výrobní stroje a zařízení
2. povinně volitelné předměty:*) Diagnostika a spolehlivost
Doprava a manipulace s materiálem
Energetiské stroje a zařízení

Zaměření: Zpracovatelské a stavební stroje
1. povinný předmět: Stroje pro zpracování odpadů
2. povinně volitelné pžedměty:*) Diagnostika a spolehlivost
Doprava a manipulace s materiálem
Energetické stroje a zařízení
*) Student si volí dva předměty

P - Konstrukce strojů a zařízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 344-0050/02 SPP Industrial Furnace Construction 5 CrEx 15 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 347-0004/01 CSIII Machines Parts and Mechanisms III 5 GC 8 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 339-0006/01 PPIII Mechanics of Materials III 5 CrEx 6 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 344-0004/02 KC I Design Training I 5 GC 0+16 H/S 6 Czech
PSP selection 452-0101/02 ESaZ Electrical machines and equipment 5 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0115/01 Measurement and Sensors 5 GC 8 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 338-0087/01 Mechanisms 5 CrEx 12 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 338-0025/01 PohPř Drives and Gears 6 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0096/02 MPPK Methods for Industrial Complex Design 6 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 344-0049/01 TDS Technical Diagnostics and Reliability 6 CrEx 12 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 344-0005/01 KC II Design Training II 6 GC 0+16 H/S 7 Czech
PSP selection 344-0097/01 KCIII Design Training III 6 GC 0+16 H/S 6 Czech
PSP selection 344-0800/01 DP Diploma Thesis 6 Cr 0+9 W/S 10 Czech
PSP selection 344-0017/01 ZP Final Project 6 GC 0+28 H/S 10 Czech
PSP selection 711-0505/02 PaPO Legal and Psychological Issues 6 GC 8 H/S+0 3 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru:
Zaměření: Výrobní stroje a zařízení
1. povinný předmět: Výrobní stroje a zařízení
2. povinně volitelné předměty:*) Diagnostika a spolehlivost
Doprava a manipulace s materiálem
Energetiské stroje a zařízení

Zaměření: Zpracovatelské a stavební stroje
1. povinný předmět: Stroje pro zpracování odpadů
2. povinně volitelné pžedměty:*) Diagnostika a spolehlivost
Doprava a manipulace s materiálem
Energetické stroje a zařízení
*) Student si volí dva předměty