Studijní plán – FS / M2301 / 2302T032 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302T032 – Strojní zařízení dolů
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0004/01 CSIII Části a mechanizmy strojů III 5 KlZap 8 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 339-0006/01 PPIII Pružnost a pevnost III 5 ZaZk 6 h/s+2 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0059/02 DSK Dobývací stroje a komlexy 5 ZaZk 16 h/s+4 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 344-0031/01 MK Metodika konstruování 5 ZaZk 10 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 343-0060/02 PDS Povrchové dobývací stroje a TC 5 ZaZk 16 h/s+4 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 343-0062/02 RSK Razicí stroje a komplexy 5 ZaZk 12 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0119/02 THD Technologie hlubinného dobývání 5 KlZap 6 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0120/01 TLD Technologie lomového dobývání 5 KlZap 6 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 343-0061/02 ZSSTS Zemní stroje a stroje pro těžbu surovin 5 ZaZk 12 h/s+2 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0004/02 ESZ Energetické stroje a zařízení 5 ZaZk 11 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0072/01 OTŽPP Ochrana a tvorba ŽP v průmyslu 5 Za 10 h/s+0 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0101/02 ESaZ Elektrické stroje a zařízení 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 343-0004/04 KC I Konstrukční cvičení I 5 KlZap 0+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 338-0087/01 Mechanizmy 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 352-0115/01 Měření a senzory 5 KlZap 8 h/s+2 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0032/01 EMO Experimentální metody v oboru 5 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0322/01 FKP Funkce komplexní proměnné 5 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 343-0065/02 KPHZ Konstrukce a provoz hornických zařízení 5 KlZap 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 343-0066/01 KPZL Konstrukce a provoz zařízení pro lomy 5 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0321/01 PDR Parciální diferenciální rovnice 5 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0323/02 PaSt Statistika a pravděpodobnost 5 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 337-0009/02 MKPME MKP v mechanice 5 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0016/01 Zařízení úpraven 5 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0005/03 KC II Konstrukční cvičení II 6 KlZap 0+16 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0024/01 DKnPL Dopravní komlexy na povrchových lomech 6 ZaZk 8 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0003/01 DKvHD Dopravní komplexy v hlubinném dobývání 6 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0057/03 Hydraulické systémy hornických strojů 6 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 343-0067/01 KPZS Konstrukční a provozní zařízení pro zemní a skládkové práce 6 ZaZk 15 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 343-0063/01 PNDK Provozní nasazení dobývacích komplexů 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0063/01 ATRiz Automatizace technologie a řízení (23-15) 6 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 344-0031/02 MK Metodika konstruování 6 ZaZk 6 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0025/02 PohPř Pohony a převody 6 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0108/01 Projektování a provoz systému 6 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 343-0052/01 PUZS Provozní údržba zemních strojů 6 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 343-0068/01 FS Skládky a zneškodňování odpadů 6 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0800/01 DP Diplomová práce 6 Za 0+9 t 10 čeština
Výběr v OSP 343-0047/01 KCIII Konstrukční cvičení III 6 KlZap 0+16 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 711-0505/02 PaPO Právní a psychologické otázky 6 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 343-0016/02 ZP Závěrečný projekt 6 KlZap 0+16 h/s 10 čeština