Study plan – FS / M2301 / 2302T032 / - / M / K / Ostrava / cs

Academic year2005/2006Study programmeM2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302T032 – Minig Equipment
Type of studyMasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Strojní zařízení dolů (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 344-0031/01 MK Design Methodology 5 CrEx 10 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 343-0061/02 ZSSTS Earth Moving Machines and Machines for Raw Mat. Exploitation 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 343-0059/02 DSK Mining Machines and Systems 5 CrEx 16 H/S+4 H/S 7 Czech
PSP selection 343-0060/02 PDS Opencast Mining Machines and Equipment Systems 5 CrEx 16 H/S+4 H/S 7 Czech
PSP selection 542-0120/01 TLD Opencast Mining Technologies 5 GC 6 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 343-0062/02 RSK Tunnelling Machines and Systems 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 542-0119/02 THD Underground Mining Technologies 5 GC 6 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 343-0065/02 KPHZ Design and Operation of Mining Facilities 5 GC 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 343-0066/01 KPZL Design and Operation of Opencast Facilities 5 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 343-0032/01 EMO Experimental Methods in the Branch Concerned 5 CrEx 10 H/S+0 4 Czech
PSP selection 714-0322/01 FKP Functions of Complex Variable 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0321/01 PDR Partial Differential Equations 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0323/02 PaSt Statistics and Probability Theory 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 343-0067/01 KPZS Const. and Oper. Equip. for Earth Mov. and Landfilling Oper. 6 CrEx 15 H/S+0 4 Czech
PSP selection 338-0057/03 Hydraulic Systems of Mining Machines 6 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 342-0003/01 DKvHD Logistic Chains in Deep Mines 6 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0024/01 DKnPL Logistic Chains in Surface Mines 6 CrEx 8 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 343-0063/01 PNDK Practical-Scale Operations of Mining Systems 6 CrEx 20 H/S+0 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Zaměření: Hlubinné dobývací stroje a zařízení
1. povinný předmět: Hlubinné dobývací stroje
2. povinně volitelné předměty:*) Hydraulické systémy hornických strojů
Doprava v hlubinných dolech
Provozní technická diagnostika a údržba strojů

Zaměření: Lomové dobývací stroje a zařízení
1. povinný předmět: Lomové stroje a zařízení
2. povinně volitelné předměty:*) Zemní stroje
Hydraulické systémy zemních strojů
Doprava v lomech
Provozní technická diagnostika a údržba strojů
*) Student si volí dva předměty

P - Strojní zařízení dolů (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 347-0004/01 CSIII Machines Parts and Mechanisms III 5 GC 8 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 339-0006/01 PPIII Mechanics of Materials III 5 CrEx 6 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 343-0004/04 KC I Design Training I 5 GC 0+16 H/S 6 Czech
PSP selection 452-0101/02 ESaZ Electrical machines and equipment 5 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0115/01 Measurement and Sensors 5 GC 8 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 338-0087/01 Mechanisms 5 CrEx 12 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 343-0005/03 KC II Design Training II 6 GC 0+16 H/S 5 Czech
PSP selection 343-0047/01 KCIII Design Training III 6 GC 0+16 H/S 7 Czech
PSP selection 343-0800/01 DP Diploma Thesis 6 Cr 0+9 W/S 10 Czech
PSP selection 343-0016/02 ZP Final Project 6 GC 0+16 H/S 10 Czech
PSP selection 711-0505/02 PaPO Legal and Psychological Issues 6 GC 8 H/S+0 3 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Zaměření: Hlubinné dobývací stroje a zařízení
1. povinný předmět: Hlubinné dobývací stroje
2. povinně volitelné předměty:*) Hydraulické systémy hornických strojů
Doprava v hlubinných dolech
Provozní technická diagnostika a údržba strojů

Zaměření: Lomové dobývací stroje a zařízení
1. povinný předmět: Lomové stroje a zařízení
2. povinně volitelné předměty:*) Zemní stroje
Hydraulické systémy zemních strojů
Doprava v lomech
Provozní technická diagnostika a údržba strojů
*) Student si volí dva předměty

V - Strojní zařízení dolů (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 542-0072/01 OTŽPP Environmental Protection and Creation in Industry 5 Cr 10 H/S+0 4 Czech
PSP selection 361-0004/02 ESZ Power Producing Machines and Equipments 5 CrEx 11 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0016/01 Equipments of Processing Plant 5 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 337-0009/02 MKPME Finite Element Method in Mechanics 5 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0063/01 ATRiz Control Systems and Instrumentation 6 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 344-0031/02 MK Design Methodology 6 CrEx 6 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 338-0025/02 PohPř Drives and Gears 6 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 343-0068/01 FS Landfill Sites and Waste Disposal 6 CrEx 10 H/S+0 4 Czech
PSP selection 343-0052/01 PUZS Operational Maintenance of Earth Moving Machines 6 CrEx 10 H/S+0 4 Czech
PSP selection 352-0108/01 Systems Design and Operation 6 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Zaměření: Hlubinné dobývací stroje a zařízení
1. povinný předmět: Hlubinné dobývací stroje
2. povinně volitelné předměty:*) Hydraulické systémy hornických strojů
Doprava v hlubinných dolech
Provozní technická diagnostika a údržba strojů

Zaměření: Lomové dobývací stroje a zařízení
1. povinný předmět: Lomové stroje a zařízení
2. povinně volitelné předměty:*) Zemní stroje
Hydraulické systémy zemních strojů
Doprava v lomech
Provozní technická diagnostika a údržba strojů
*) Student si volí dva předměty