Studijní plán – FS / M2301 / 2302T032 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302T032 – Strojní zařízení dolů
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0004/01 CSIII Části a mechanizmy strojů III 4 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 339-0006/01 PPIII Pružnost a pevnost III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0059/01 DSK Dobývací stroje a komlexy 4 ZaZk 4+2 7 čeština
Výběr v OSP 344-0031/01 MK Metodika konstruování 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 343-0060/01 PDS Povrchové dobývací stroje a TC 4 ZaZk 4+2 7 čeština
Výběr v OSP 343-0062/01 RSK Razicí stroje a komplexy 4 ZaZk 4+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0119/01 THD Technologie hlubinného dobývání 4 KlZap 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0120/01 TLD Technologie lomového dobývání 4 KlZap 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 343-0061/01 ZSSTS Zemní stroje a stroje pro těžbu surovin 4 ZaZk 4+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0004/02 ESZ Energetické stroje a zařízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0072/01 OTŽPP Ochrana a tvorba ŽP v průmyslu 4 Za 3+0 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0009/01 MKPME MKP v mechanice 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0101/01 ESaZ Elektrické stroje a zařízení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 343-0004/04 KC I Konstrukční cvičení I 4 KlZap 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 338-0087/01 Mechanizmy 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 352-0115/01 Měření a senzory 4 KlZap 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0032/02 EMO Experimentální metody v oboru 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0322/01 FKP Funkce komplexní proměnné 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 343-0065/01 KPHZ Konstrukce a provoz hornických zařízení 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 343-0066/01 KPZL Konstrukce a provoz zařízení pro lomy 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0321/01 PDR Parciální diferenciální rovnice 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0323/01 PaSt Statistika a pravděpodobnost 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0009/01 MKPME MKP v mechanice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0016/01 Zařízení úpraven 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0002/02 E Exkurze 5 Za 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 343-0005/01 KC II Konstrukční cvičení II 5 KlZap 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 343-0047/02 KCIII Konstrukční cvičení III 5 KlZap 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 338-0025/01 PohPř Pohony a převody 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 344-0049/03 TDS Technická diagnostika a spolehlivost 5 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0024/02 DKnPL Dopravní komlexy na povrchových lomech 5 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0003/02 DKvHD Dopravní komplexy v hlubinném dobývání 5 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 338-0057/01 Hydraulické systémy hornických strojů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 343-0063/02 PNDK Provozní nasazení dobývacích komplexů 5 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0063/01 PaNTCaZ Provozní nasazení dobývacích TC a zemních strojů 5 ZaZk 3+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0052/01 PUZS Provozní údržba zemních strojů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 343-0068/01 FS Skládky a zneškodňování odpadů 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 337-0006/02 STDOK Statika a dynamika ocelových konstrukcí 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0800/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+9 t 10 čeština
Výběr v OSP 711-0505/01 PaPO Právní a psychologické otázky 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 343-0016/02 ZP Závěrečný projekt 5 KlZap 0+6 10 čeština