Studijní plán – FS / M2301 / 2303T002 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303T002 – Strojírenská technologie
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0025/02 KVN Konstrukce a výroba nástrojů 5 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0075/01 MI Management inovací 5 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0040/02 Montážní práce a automatizace montážního procesu 5 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0076/01 Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování 5 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0033/02 NTS Nekonvenční technologie svařování 5 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0039/01 Přípravky 5 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0032/02 TMNM Tvařitelnost kovů a nekonvenční metody tváření 5 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0008/01 CAD-CAM systémy v obrábění 5 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0041/01 EŘP Ekonomika a řízení provozu 5 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0322/01 FKP Funkce komplexní proměnné 5 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0321/01 PDR Parciální diferenciální rovnice 5 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0323/02 PaSt Statistika a pravděpodobnost 5 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0028/02 TPI Technologie povrchového inženýrství 5 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0062/02 Mk Marketing 6 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0040/01 Montážní práce a automatizace montážního procesu 6 ZaZk 12 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 346-0038/01 Programování NC strojů 6 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0037/02 PSC Prokazování shody a certifikace 6 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0053/01 Technologie automatizovaných výrob a zařízení 6 ZaZk 12 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0035/01 VMS Výpočetní metody ve svařování 6 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0034/01 VMT Výpočetní metody ve tváření 6 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0043/02 ZPI Zakládání podniku a investování 6 KlZap 10 h/s+2 h/s 4 čeština

Studenti oboru 23-07-8 "Strojírenská technologie" si volí:
1.* Z předmětů matematiky ze skupiny " povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2.Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za druhou
etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie
Svařování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10 "Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

P - Strojírenská technologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0004/02 CSIII Části a mechanizmy strojů III 5 KlZap 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 346-0013/02 o Obrábění 5 ZaZk 12 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0010/02 PÚSM Povrchové úpravy a strojírenské materiály 5 ZaZk 12 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 339-0006/02 PPIII Pružnost a pevnost III 5 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0006/01 PVP Projektování výrobních procesů 5 ZaZk 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 632-0033/02 S Slévárenství 5 ZaZk 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0016/03 STV Strojírenské tváření 5 ZaZk 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 346-0011/02 Výrobní stroje obráběcí 5 KlZap 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0064/01 EP Ekonomika podniku 6 ZaZk 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 346-0004/01 MaŘJ Metrologie a řízení jakosti 6 ZaZk 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0005/03 PVS Projektování výrobních systémů 6 KlZap 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0020/03 VSTS Výrobní stroje tvářecí a svařovací 6 KlZap 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0800/01 DP Diplomová práce 6 Za 0+9 t 10 čeština
Výběr v OSP 346-0800/02 DP Diplomová práce II 6 ZaZk 0+9 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 711-0505/02 PaPO Právní a psychologické otázky 6 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 345-0014/01 ZP Závěrečný projekt 6 KlZap 0+16 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 346-0032/02 Závěrečný projekt II 6 ZaZk 0+16 h/s 10 čeština

Studenti oboru 23-07-8 "Strojírenská technologie" si volí:
1.* Z předmětů matematiky ze skupiny " povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2.Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za druhou
etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie
Svařování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10 "Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

V - Strojírenská technologie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0023/02 CADTP CAD v projektování výrobních systémů 5 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0071/02 FS Finanční systémy 5 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0061/02 LPP Logistika v průmyslovém podniku 5 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0010/02 MsM Manipulace s materiálem 5 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0070/02 Základy účetnictví 5 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0083/02 EZS ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ STROJU (FS) 5 ZaZk 10 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 346-0021/02 KDS Kontrolní a diagnostické systémy 5 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0022/02 Nekonvenční a experimentální metody obrábění 5 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština

Studenti oboru 23-07-8 "Strojírenská technologie" si volí:
1.* Z předmětů matematiky ze skupiny " povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2.Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za druhou
etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie
Svařování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10 "Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.