Study plan – FS / M2301 / 2303T002 / - / M / K / Ostrava / cs

Academic year2005/2006Study programmeM2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303T002 - Mechanical Technology
Type of studyMasterSpecialization -
Form of studyCombinedLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Strojírenská technologie (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0040/02 Assembling Works and Automation of Assembling Processes 5 GC 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0039/01 Fixtures 5 GC 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0033/02 NTS Special Technology of Welding 5 GC 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0025/02 KVN Tools Construction and Production 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0008/01 CAD-CAM Systems in Machining 5 GC 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0041/01 EŘP Economics and Operation Management of Plant 5 GC 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0322/01 FKP Functions of Complex Variable 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0321/01 PDR Partial Differential Equations 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0323/02 PaSt Statistics and Probability Theory 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0040/01 Assembling Works and Automation of Assembling Processes 6 CrEx 12 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0037/02 PSC Assurance of Conformity and Certification 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0043/02 ZPI Enterprise Funding and Investments 6 GC 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0062/02 Mk Marketing 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0038/01 NC Machine Tools Programming 6 GC 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0034/01 VMT Numerical Methods in Metal Forming 6 GC 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0053/01 Technology of Automated Manufacturing and Mechanisms 6 CrEx 12 H/S+2 H/S 5 Czech

Studenti oboru 23-07-8 "Strojírenská technologie" si volí:
1.* Z předmětů matematiky ze skupiny " povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2.Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za druhou
etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie
Svařování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10 "Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

P - Strojírenská technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 347-0004/02 CSIII Machines Parts and Mechanisms III 5 GC 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 346-0013/02 o Machining 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 339-0006/02 PPIII Mechanics of Materials III 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0010/02 PÚSM Surface Treatment and Mechanical Engineering Materials 5 CrEx 12 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 632-0033/02 S Metalcasting 5 CrEx 12 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0016/03 STV Metal Forming 5 CrEx 12 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 346-0011/02 Production Machine Tools 5 GC 12 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0005/03 PVS Designing of Production Systems 6 GC 12 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0064/01 EP Economics of Enterprise 6 CrEx 12 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0020/03 VSTS Forming and Welding Production Machines 6 GC 12 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 346-0004/01 MaŘJ Metrology and Quality Management Control 6 CrEx 12 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0800/01 DP Diploma Thesis 6 Cr 0+9 W/S 10 Czech
PSP selection 346-0800/02 DP Diploma Thesis 6 CrEx 0+9 H/S 10 Czech
PSP selection 345-0014/01 ZP Final Project 6 GC 0+16 H/S 10 Czech
PSP selection 346-0032/02 Final Project II 6 CrEx 0+16 H/S 10 Czech
PSP selection 711-0505/02 PaPO Legal and Psychological Issues 6 GC 8 H/S+0 3 Czech

Studenti oboru 23-07-8 "Strojírenská technologie" si volí:
1.* Z předmětů matematiky ze skupiny " povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2.Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za druhou
etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie
Svařování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10 "Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

V - Strojírenská technologie (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0023/02 CADTP CAD in Production Systems Designing 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0010/02 MsM Materials Handling 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0021/02 KDS Checking and Diagnostic Systems 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0083/02 EZS Electric Equipment of Machines 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 346-0022/02 Unconventional and Experimental Methods of Machining 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech

Studenti oboru 23-07-8 "Strojírenská technologie" si volí:
1.* Z předmětů matematiky ze skupiny " povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2.Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za druhou
etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie
Svařování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10 "Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.