Studijní plán – FS / M2301 / 2303T002 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM2301 - Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303T002 - Strojírenská technologie
Typ studiamagisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0025/02 KVN Konstrukce a výroba nástrojů 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0040/02 Montážní práce a automatizace montážního procesu 4 KlZap 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0039/02 Přípravky 4 KlZap 2+2 4 čeština
345-0041/01 EŘP Ekonomika a řízení provozu 4 KlZap 2+2 4 čeština
345-0075/01 MI Management inovací 4 KlZap 2+2 4 čeština
345-0076/01 Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování 4 KlZap 2+2 4 čeština
345-0033/02 NTS Nekonvenční technologie svařování 4 KlZap 3+2 4 čeština
345-0028/02 TPI Technologie povrchového inženýrství 4 KlZap 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0008/01 CAD-CAM systémy v obrábění 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0322/01 FKP Funkce komplexní proměnné 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0321/01 PDR Parciální diferenciální rovnice 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0323/01 PaSt Statistika a pravděpodobnost 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 346-0038/02 Programování NC strojů 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0053/02 Technologie automatizovaných výrob a zařízení 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0034/01 VMT Výpočetní metody ve tváření 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0043/02 ZPI Zakládání podniku a investování 5 KlZap 2+4 4 čeština

Studenti oboru 23-07-8"Strojírenská technologie" si volí:
1. *Z předmětů matematiky ze skupiny "povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2. Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za
druhou etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Svařování
Výrobní stroje obráběcí
Projektování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10"Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru Technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

P - Strojírenská technologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0004/01 CSIII Části a mechanizmy strojů III 4 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 346-0013/02 o Obrábění 4 ZaZk 4+3 5 čeština
Výběr v OSP 345-0010/02 PÚSM Povrchové úpravy a strojírenské materiály 4 ZaZk 4+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0006/01 PPIII Pružnost a pevnost III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 632-0033/01 S Slévárenství 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0016/03 STV Strojírenské tváření 4 ZaZk 4+3 5 čeština
Výběr v OSP 346-0011/01 Výrobní stroje obráběcí 4 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 345-0064/01 EP Ekonomika podniku 5 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 345-0029/01 EXK Exkurze 5 Za 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 346-0034/01 EXK Exkurze 5 Za 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 346-0004/01 MaŘJ Metrologie a řízení jakosti 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0005/02 PVS Projektování výrobních systémů 5 KlZap 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 345-0800/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+9 t 10 čeština
Výběr v OSP 346-0800/01 DP Diplomová práce II 5 ZaZk 0+9 10 čeština
Výběr v OSP 711-0505/02 PaPO Právní a psychologické otázky 5 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 345-0014/01 ZP Závěrečný projekt 5 KlZap 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 346-0032/01 Závěrečný projekt II 5 ZaZk 0+6 10 čeština

Studenti oboru 23-07-8"Strojírenská technologie" si volí:
1. *Z předmětů matematiky ze skupiny "povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2. Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za
druhou etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Svařování
Výrobní stroje obráběcí
Projektování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10"Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru Technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

V - Strojírenská technologie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
345-0023/02 CADTP CAD v projektování výrobních systémů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
345-0071/02 FS Finanční systémy 4 ZaZk 3+2 4 čeština
345-0070/02 Základy účetnictví 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0021/02 KDS Kontrolní a diagnostické systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0010/01 MsM Manipulace s materiálem 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0022/02 Nekonvenční a experimentální metody obrábění 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0083/01 EZS ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ STROJU (FS) 5 ZaZk 3+2 0 čeština
Výběr v OSP 345-0062/02 Mk Marketing 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0037/01 PSC Prokazování shody a certifikace 5 ZaZk 2+2 4 čeština

Studenti oboru 23-07-8"Strojírenská technologie" si volí:
1. *Z předmětů matematiky ze skupiny "povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2. Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za
druhou etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Svařování
Výrobní stroje obráběcí
Projektování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10"Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru Technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.