Study plan – FS / M2301 / 2303T002 / - / M / P / Ostrava / cs

Academic year2005/2006Study programmeM2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303T002 – Mechanical Technology
Type of studyMasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Strojírenská technologie (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0040/02 Assembling Works and Automation of Assembling Processes 4 GC 3+2 4 Czech
PSP selection 346-0039/02 Fixtures 4 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0025/02 KVN Tools Construction and Production 4 CrEx 3+2 4 Czech
345-0041/01 EŘP Economics and Operation Management of Plant 4 GC 2+2 4 Czech
345-0075/01 MI Management of Innovations 4 GC 2+2 4 Czech
345-0033/02 NTS Special Technology of Welding 4 GC 3+2 4 Czech
345-0028/02 TPI Technology of Surface Engineering 4 GC 3+2 4 Czech
345-0076/01 Unconventional Engineering Materials and Heat Treatment 4 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0008/01 CAD-CAM Systems in Machining 4 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0322/01 FKP Functions of Complex Variable 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0321/01 PDR Partial Differential Equations 4 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 714-0323/01 PaSt Statistics and Probability Theory 4 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 345-0043/02 ZPI Enterprise Funding and Investments 5 GC 2+4 4 Czech
PSP selection 346-0038/02 NC Machine Tools Programming 5 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0034/01 VMT Numerical Methods in Metal Forming 5 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0053/02 Technology of Automated Manufacturing and Mechanisms 5 GC 2+2 4 Czech

Studenti oboru 23-07-8"Strojírenská technologie" si volí:
1. *Z předmětů matematiky ze skupiny "povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2. Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za
druhou etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Svařování
Výrobní stroje obráběcí
Projektování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10"Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru Technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

P - Strojírenská technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 347-0004/01 CSIII Machines Parts and Mechanisms III 4 GC 1+3 3 Czech
PSP selection 346-0013/02 o Machining 4 CrEx 4+3 5 Czech
PSP selection 339-0006/01 PPIII Mechanics of Materials III 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0010/02 PÚSM Surface Treatment and Mechanical Engineering Materials 4 CrEx 4+2 5 Czech
PSP selection 632-0033/01 S Metalcasting 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 345-0016/03 STV Metal Forming 4 CrEx 4+3 5 Czech
PSP selection 346-0011/01 Production Machine Tools 4 CrEx 3+3 5 Czech
PSP selection 345-0005/02 PVS Designing of Production Systems 5 GC 3+3 5 Czech
PSP selection 345-0064/01 EP Economics of Enterprise 5 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 345-0029/01 EXK Excursion 5 Cr 0+1 D 0 Czech
PSP selection 346-0034/01 EXK Excursion 5 Cr 0+1 D 0 Czech
PSP selection 346-0004/01 MaŘJ Metrology and Quality Management Control 5 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 345-0800/01 DP Diploma Thesis 5 Cr 0+9 W/S 10 Czech
PSP selection 346-0800/01 DP Diploma Thesis 5 CrEx 0+9 10 Czech
PSP selection 345-0014/01 ZP Final Project 5 GC 0+6 10 Czech
PSP selection 346-0032/01 Final Project II 5 CrEx 0+6 10 Czech
PSP selection 711-0505/02 PaPO Legal and Psychological Issues 5 GC 2+1 3 Czech

Studenti oboru 23-07-8"Strojírenská technologie" si volí:
1. *Z předmětů matematiky ze skupiny "povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2. Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za
druhou etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Svařování
Výrobní stroje obráběcí
Projektování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10"Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru Technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

V - Strojírenská technologie (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
345-0023/02 CADTP CAD in Production Systems Designing 4 CrEx 2+2 4 Czech
345-0071/02 FS Financial Systems 4 CrEx 3+2 4 Czech
345-0070/02 Principles of Accounting 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0021/02 KDS Checking and Diagnostic Systems 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0010/01 MsM Materials Handling 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0022/02 Unconventional and Experimental Methods of Machining 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0037/01 PSC Assurance of Conformity and Certification 5 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 452-0083/01 EZS Electric Equipment of Machines 5 CrEx 3+2 0 Czech
PSP selection 345-0062/02 Mk Marketing 5 CrEx 2+2 4 Czech

Studenti oboru 23-07-8"Strojírenská technologie" si volí:
1. *Z předmětů matematiky ze skupiny "povinně volitelných" pouze jeden předmět.

2. Z "volitelných předmětů" předměty za minimálně 12 CP do sumy 120 CP za
druhou etapu magisterského studia.

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-8:
Obrábění
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Svařování
Výrobní stroje obráběcí
Projektování
Výrobní stroje tvářecí a svařovací
Tváření

Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.

Studenti zaměření 23-07-10"Ekonomika a management ve strojírenství" si volí:
a) všechny povinné předměty směru Technologie
b) povinně volitelné předměty podle zvolené oblasti
c) povinně volitelné pro zaměření 23-07-10

Předměty státní zavěrečné zkoušky pro zaměření 23-07-10:
Tváření
Organizace a řízení
Povrchové úpravy a strojírenské materiály
Svařování
Strojírenská metrologie a řízení jakosti
Projektování
Z uvedených předmětů si studenti volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu DP.