Study plan – FS / M2301 / 3708T018 / 10 / M / K / Ostrava / cs

Academic year2002/2003Study programmeM2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3708T018 – Design Operation and Maintenance of Vehicles
Type of studyMasterSpecialization10 – Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Stavba, provoz a údr.kolej.vozidel (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0058/02 TLSO Loading and Storage System Technology 5 GC 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 338-0070/03 Mechanical and Hydraulic Gears 5 CrEx 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 339-0006/01 PPIII Mechanics of Materials III 5 CrEx 6 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0050/03 EaŘ Economics and Management 5 GC 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 452-0084/02 ETaE Electric Traction and Power Engineering 5 CrEx 8 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 337-0009/03 MKPME Finite Element Method in Mechanics 5 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0104/01 Log Logistics 5 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0049/03 TVMHD Traction Vehicles of Urban Transport 5 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0047/01 VH Car Management 6 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0102/01 APŘP Computer Applications for Operational Management 6 CrEx 8 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0078/01 DPS Diagnostics and Operational Reliability 6 CrEx 6 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 448-0043/01 EPKV Electronics for Railway Vehicles 6 CrEx 6 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0074/01 KCKV Railway Vehicle Design Practice 6 GC 0+16 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0051/01 TPD Technical Operation in Transport 6 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0075/01 PPUKV Railway Vehicles Operation and Maintenance Project 6 GC 0+16 H/S 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinné předměty: Mechanika kolejových vozidel
Kolejová vozidla
2. povinně volitelný předmět:*) Depa a vozovny
Údržba vozidel
*) Student si volí jeden předmět

P - Stavba, provoz a údr.kolej.vozidel (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 347-0004/01 CSIII Machines Parts and Mechanisms III 5 GC 8 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0032/02 MKD Railway Transport Mechanics 5 CrEx 12 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0030/02 TV Vehicles Theory 5 CrEx 12 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0033/02 KV Rail Cars 5 CrEx 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0035/02 PKV Railway Vehicles Operation 5 CrEx 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0079/01 TO Renewal Theory 5 CrEx 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0034/02 HKV1 Traction Railway Vehicles I. 5 GC 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0039/01 OKV Maintenance of Raiway Vehicles 6 CrEx 12 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0048/01 HKV2 Traction Railway Vehicles II 6 CrEx 12 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0800/01 DP Diploma Work 6 Cr 0+9 W/S 10 Czech
PSP selection 342-0017/01 Final Project 6 GC 0+16 H/S 10 Czech
PSP selection 711-0505/02 PaPO Legal and Psychological Issues 6 GC 8 H/S+0 3 Czech
PSP selection 342-0097/01 BaZV Vehicle Safety and Vehicle Testing 6 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0105/01 HsVaD Vehicles Management and Depots 6 CrEx 12 H/S+6 H/S 6 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinné předměty: Mechanika kolejových vozidel
Kolejová vozidla
2. povinně volitelný předmět:*) Depa a vozovny
Údržba vozidel
*) Student si volí jeden předmět