Studijní plán – FS / M2301 / 3708T018 / 10 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3708T018 – Provoz a údržba dráhových vozidel
Typ studiamagisterskéSpecializace10 – Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Stavba, provoz a údr.kolej.vozidel (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0070/03 Mechanické a hydraulické převody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 337-0009/01 MKPME MKP v mechanice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0006/01 PPIII Pružnost a pevnost III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0058/04 TLSO Technologie ložných a skladových operací 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0050/02 EaŘ Ekonomika a řízení 4 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 452-0084/01 ETaE ELEKTRICKÁ TRAKCE A ENERGETIKA (FS) 4 ZaZk 3+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0104/01 Log Logistika 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0049/01 TVMHD Trakční vozidla MHD 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0102/01 APŘP Aplikace počítačů pro řízení provozu 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 344-0078/02 DPS Diagnostika a provozní spolehlivost 5 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 448-0043/01 EPKV Elektronika pro kolejová vozidla 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0074/01 KCKV Konstrukční cvičení z kolejových vozidel 5 KlZap 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 342-0073/01 PPr Provozní praxe 5 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 342-0051/01 TPD Technický provoz dopravy 5 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0047/01 VH Vozové hospodářství 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0075/02 PPUKV Projekt z provozu a údržby kolejových vozidel 5 KlZap 0+6 4 čeština
Výběr v OSP 342-0019/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+2 t 0 čeština

P - Stavba, provoz a údr.kolej.vozidel (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0004/01 CSIII Části a mechanizmy strojů III 4 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 342-0032/01 MKD Mechanika kolejové dopravy 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0030/01 TV Teorie vozidel 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0034/01 HKV1 Hnací kolejová vozidla I 4 KlZap 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0033/01 KV Kolejové vozy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0035/01 PKV Provoz kolejových vozidel 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0079/01 TO Teorie obnovy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0037/01 Ex Exkurze 5 ZaZk 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 342-0048/01 HKV2 Hnací kolejová vozidla II 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 342-0105/01 HsVaD Hospodaření s vozidly a depa 5 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0039/01 OKV Opravárenství kolejových vozidel 5 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0097/02 BaZV Bezpečnost a zkoušení vozidel 5 KlZap 3+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0800/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+9 t 10 čeština
Výběr v OSP 711-0505/01 PaPO Právní a psychologické otázky 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0017/01 Závěrečný projekt 5 KlZap 0+6 10 čeština