Studijní plán – FS / M2301 / 3708T018 / 20 / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3708T018 – Provoz a údržba dráhových vozidel
Typ studiamagisterskéSpecializace20 – Provoz a údržba silničních vozidel
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0004/01 CSIII Části a mechanizmy strojů III 5 KlZap 8 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 448-0044/01 EPSV Elektronika pro silniční vozidla 5 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0054/02 MSD Mechanika silniční dopravy 5 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 342-0059/01 OV Opravárenství vozidel 5 ZaZk 8 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0078/02 DPS Diagnostika a provozní spolehlivost 5 ZaZk 12 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 338-0070/03 Mechanické a hydraulické převody 5 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 339-0006/01 PPIII Pružnost a pevnost III 5 ZaZk 6 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0051/02 TPD Technický provoz dopravy 5 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0058/04 TLSO Technologie ložných a skladových operací 5 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0098/02 OŘD Organizace a řízení dopravy 5 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0099/02 PSDI Provoz a ekonomika silniční dopravy I 5 KlZap 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0055/01 SV I Silniční vozidla I 5 ZaZk 12 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 342-0079/01 TO Teorie obnovy 5 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0106/01 DDaDT Dějiny dopravy a dopravní techniky 5 KlZap 6 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0101/01 DaPS Dopravní a přepravní systémy 5 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0104/01 Log Logistika 5 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 224-0111/01 FS Silniční a městské komunikace 5 KlZap 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0049/03 TVMHD Trakční vozidla MHD 5 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0063/02 ZPvD Základy podnikání v dopravě 5 KlZap 10 h/s+6 h/s 3 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0100/01 PSDII Provoz a ekonomika silniční dopravy II 6 ZaZk 12 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 342-0056/01 SV II Silniční vozidla II 6 ZaZk 14 h/s+8 h/s 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0102/01 APŘP Aplikace počítačů pro řízení provozu 6 ZaZk 8 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0065/02 TER Technicko-ekonomické rozbory 6 KlZap 8 h/s+4 h/s 2 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0097/02 BaZV Bezpečnost a zkoušení vozidel 6 KlZap 10 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0800/01 DP Diplomová práce 6 Za 0+9 t 10 čeština
Výběr v OSP 711-0505/02 PaPO Právní a psychologické otázky 6 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 342-0017/02 Závěrečný projekt 6 KlZap 0+16 h/s 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0518/01 EŘDP Ekonomika a řízení dopravního podniku 6 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0103/02 LvD Legislativa dopravy 6 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0085/01 SI Soudní inženýrství 6 KlZap 6 h/s+2 h/s 2 čeština