Studijní plán – FS / M2301 / 3708T018 / 20 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3708T018 – Provoz a údržba dráhových vozidel
Typ studiamagisterskéSpecializace20 – Provoz a údržba silničních vozidel
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0004/01 CSIII Části a mechanizmy strojů III 4 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 448-0044/01 EPSV Elektronika pro silniční vozidla 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 338-0070/03 Mechanické a hydraulické převody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0054/01 MSD Mechanika silniční dopravy 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0078/02 DPS Diagnostika a provozní spolehlivost 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 339-0006/01 PPIII Pružnost a pevnost III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0051/01 TPD Technický provoz dopravy 4 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0058/04 TLSO Technologie ložných a skladových operací 4 ZaZk 3+2 6 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0098/01 OŘD Organizace a řízení dopravy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0099/01 PSDI Provoz a ekonomika silniční dopravy I 4 KlZap 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0055/01 SV I Silniční vozidla I 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0079/01 TO Teorie obnovy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0106/01 DDaDT Dějiny dopravy a dopravní techniky 4 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0101/01 DaPS Dopravní a přepravní systémy 4 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0104/01 Log Logistika 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 224-0111/01 FS Silniční a městské komunikace 4 KlZap 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0049/01 TVMHD Trakční vozidla MHD 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0063/01 ZPvD Základy podnikání v dopravě 4 KlZap 2+2 3 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0037/01 Ex Exkurze 5 ZaZk 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 342-0059/01 OV Opravárenství vozidel 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0100/01 PSDII Provoz a ekonomika silniční dopravy II 5 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0056/01 SV II Silniční vozidla II 5 ZaZk 4+2 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0102/01 APŘP Aplikace počítačů pro řízení provozu 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0073/01 PPr Provozní praxe 5 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 342-0064/01 SP Semestrální projekt 5 KlZap 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 342-0065/02 TER Technicko-ekonomické rozbory 5 KlZap 2+1 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0097/02 BaZV Bezpečnost a zkoušení vozidel 5 KlZap 3+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0800/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+9 t 10 čeština
Výběr v OSP 711-0505/02 PaPO Právní a psychologické otázky 5 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0017/01 Závěrečný projekt 5 KlZap 0+6 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0019/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+2 t 0 čeština