Study plan – FS / M2301 / 3902T004 / - / M / K / Ostrava / cs

Academic year2005/2006Study programmeM2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3902T004 – Automatic Control and Engineering Informatics
Type of studyMasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Automat.řízení a inženýrská informat. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0034/01 ZAINF Basics of Computer Science 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0004/01 PŘS Industrial Control Systems 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0104/01 LOGPR Logical Elements and Systems 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0004/01 CSIII Machines Parts and Mechanisms III 5 GC 8 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 339-0006/01 PPIII Mechanics of Materials III 5 CrEx 6 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0005/01 IdSys System Identification 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
354-0005/01 Drives and their Control 5 CrEx 10 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0066/03 DBSys Data Base Systems 5 CrEx 8 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0106/01 ZPRSI Signal Processing 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0088/01 SPrTe Special Programming Techniques 5 CrEx 8 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0075/01 SiMoS System Simulation and Modelling 5 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0041/01 SLOSY Complex Control Systems 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0056/01 POSIT Computer Networks 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0006/02 RELHY Control of Electro-Hydraulic Drives 6 CrEx 10 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0102/01 PROSY Design of Process Systems 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0065/02 MikMS Microelectronic Measurement Systems 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0067/02 SysAn System Analysis 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0049/02 PrS System Design 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
352-0069/02 IPP Integrated Program Medium 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0113/02 ES Expert Systems 6 CrEx 8 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0103/02 INFTE Information Technologies 6 CrEx 8 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0114/02 Managerial Systems 6 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-43-8:
Zaměření: Automatické řízení
1. povinný předmět: Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Prostředky a projektování systémů řízení
3. povinně volitelný předmět: z nabídky povinně volitelných předmětů SZZ

Zmaření: Aplikovaná informatika
1. povinný předmět oboru: Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Aplikovaná informatika
3. povinně volitlený předmět: z nabídky povinně volitelných předmětů SZZ

Zaměření: Řízení mechatronických systémů
1. povinný předmět oboru Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Mechatronika
3. povinně volitelný předmět: z nabídky povinně volitelných předmětů SZZ

Povinně volitelné předměty:*) Aplikovaná informatika
Mechatronika
Výpočetní technika programování
Simulace a identifikace systémů
Prostředky a projektování systémů řízení
*) Student si volí jeden předmět z nabídky

P - Automat.řízení a inženýrská informat. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0059/01 PAR Automatic Control Devices 5 CrEx 10 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0020/01 TAR1 Automatic Control Theory I 5 CrEx 14 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 352-0061/01 PocSy Computer Systems 5 CrEx 10 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0094/01 OSPro Operating Systems and Programming 5 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 352-0021/02 TAR2 Automatic Control Theory II 5 CrEx 14 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 354-0085/01 Mecht Mechatronics 5 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0030/01 SemP1 Term Project I 5 Cr 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0046/01 OptSy System Optimization 6 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 352-0031/01 SemP2 Term Project II 6 GC 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0073/01 DipSe Diploma Seminary 6 Cr 0+10 H/S 2 Czech
PSP selection 352-0800/01 DIPLP Diploma Thesis 6 Cr 0+1 D 10 Czech
PSP selection 352-0029/01 ZavPr Final Project 6 GC 0+16 H/S 10 Czech
PSP selection 711-0505/02 PaPO Legal and Psychological Issues 6 GC 8 H/S+0 3 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-43-8:
Zaměření: Automatické řízení
1. povinný předmět: Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Prostředky a projektování systémů řízení
3. povinně volitelný předmět: z nabídky povinně volitelných předmětů SZZ

Zmaření: Aplikovaná informatika
1. povinný předmět oboru: Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Aplikovaná informatika
3. povinně volitlený předmět: z nabídky povinně volitelných předmětů SZZ

Zaměření: Řízení mechatronických systémů
1. povinný předmět oboru Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Mechatronika
3. povinně volitelný předmět: z nabídky povinně volitelných předmětů SZZ

Povinně volitelné předměty:*) Aplikovaná informatika
Mechatronika
Výpočetní technika programování
Simulace a identifikace systémů
Prostředky a projektování systémů řízení
*) Student si volí jeden předmět z nabídky