Study plan – FS / M2301 / 3902T004 / - / M / P / Ostrava / cs

Academic year2002/2003Study programmeM2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3902T004 – Automatic Control and Engineering Informatics
Type of studyMasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Automat. řízení a inženýrská informat. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0034/01 ZAINF Basics of Computer Science 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0004/01 PŘS Industrial Control Systems 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0104/01 LOGPR Logical Elements and Systems 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0004/01 CSIII Machines Parts and Mechanisms III 4 GC 1+3 3 Czech
PSP selection 339-0006/01 PPIII Mechanics of Materials III 4 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0005/01 IdSys System Identification 4 CrEx 2+2 4 Czech
354-0005/01 Drives and their Control 4 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0066/03 DBSys Data Base Systems 4 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0106/01 ZPRSI Signal Processing 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0088/01 SPrTe Special Programming Techniques 4 CrEx 1+4 5 Czech
PSP selection 352-0075/01 SiMoS System Simulation and Modelling 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0041/01 SLOSY Complex Control Systems 5 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 352-0056/01 POSIT Computer Networks 5 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 352-0006/02 RELHY Control of Electro-Hydraulic Drives 5 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0102/01 PROSY Design of Process Systems 5 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 352-0069/02 IPP Integrated Program Medium 5 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 352-0065/02 MikMS Microelectronic Measurement Systems 5 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 352-0067/02 SysAn System Analysis 5 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 352-0049/02 PrS System Design 5 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 352-0113/02 ES Expert Systems 5 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0103/02 INFTE Information Technologies 5 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0114/02 Managerial Systems 5 CrEx 3+2 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-43-8:
Student si volí Zaměření spolu s tématem diplomové práce. Závěrečná zkouška
se skládá ze 3 předmětů a obhajoby diplomové práce.
Zaměření: Automatické řízení
1. povinný předmět oboru: Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Prostředky a projektování systémů řízení
3. povinně volitelný předmět: z nabídky povinně volitelných předmětů SZ

Zaměření: Aplikovaná informatika
1. povinný předmět oboru: Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Aplikovaná informatika
3. povinně volitelný předmět: z nabídky povinně volitelných předmětů SZ

Zaměření: Řízení mechatronických systémů:
1. povinný předmět oboru: Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Mechatronika
3. povinně volitelný předmět: z nabídky úpvinně volitelných předmětů SZ

Nabídka povinně volitelných předmětů SZ:*) Aplikovaná informatika
Mechatronika
Výpočetní technika a programování
Prostředky a projektov. systémů
řízení
Simulace a identifikace systémů
*) diplomant si volí jeden předmět z nabídky

P - Automat. řízení a inženýrská informat. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0059/01 PAR Automatic Control Devices 4 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0020/01 TAR1 Automatic Control Theory I 4 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 352-0061/01 PocSy Computer Systems 4 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0094/01 OSPro Operating Systems and Programming 4 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 352-0021/02 TAR2 Automatic Control Theory II 4 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 354-0085/01 Mecht Mechatronics 4 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0030/01 SemP1 Term Project I 4 Cr 0+4 4 Czech
PSP selection 352-0004/01 Exkur Excursion 5 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 352-0046/01 OptSy System Optimization 5 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 352-0031/01 SemP2 Term Project II 5 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 352-0073/01 DipSe Diploma Seminary 5 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 352-0800/01 DIPLP Diploma Thesis 5 Cr 0+9 W/S 10 Czech
PSP selection 352-0029/01 ZavPr Final Project 5 GC 0+6 10 Czech
PSP selection 711-0505/02 PaPO Legal and Psychological Issues 5 GC 2+1 3 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-43-8:
Student si volí Zaměření spolu s tématem diplomové práce. Závěrečná zkouška
se skládá ze 3 předmětů a obhajoby diplomové práce.
Zaměření: Automatické řízení
1. povinný předmět oboru: Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Prostředky a projektování systémů řízení
3. povinně volitelný předmět: z nabídky povinně volitelných předmětů SZ

Zaměření: Aplikovaná informatika
1. povinný předmět oboru: Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Aplikovaná informatika
3. povinně volitelný předmět: z nabídky povinně volitelných předmětů SZ

Zaměření: Řízení mechatronických systémů:
1. povinný předmět oboru: Teorie automatického řízení
2. povinný předmět zaměření: Mechatronika
3. povinně volitelný předmět: z nabídky úpvinně volitelných předmětů SZ

Nabídka povinně volitelných předmětů SZ:*) Aplikovaná informatika
Mechatronika
Výpočetní technika a programování
Prostředky a projektov. systémů
řízení
Simulace a identifikace systémů
*) diplomant si volí jeden předmět z nabídky