Study plan – FS / N2301 / 2301T003 / 10 / N / K / Ostrava / cs

Academic year2008/2009Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T003 - Transport Equipment and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization10 - Rail Transport
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Dopr.technika a technologie-spol.část (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0519/01 PS Process Systems 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0518/01 EŘDP Economics and Control of Transport Company 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0517/01 RP Years Project 2 GC 0+16 H/S 5 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

PV - Kolejová doprava (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0549/01 ISvD Information Systems in Transport 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0568/02 TVMHD Traction Vehicles of Urban Transport 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 449-0385/02 ETED Electric Traction and Electric Power System 1 CrEx 10+4 4 Czech
PSP selection 342-0534/01 ŽP Environment 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0551/01 EMvO Experimental Methods in Renewal 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 342-0536/02 LCPV Laboratory Practices in Vehicles Operation 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Teorie a provoz dráhových vozidel
Stavba dráhových vozidel
Povinně volitelné předměty:*) Obnova a opravárenství dráhových vozidel
Organizace provozu dráhových vozidel
*) Student si volí jeden předmět.

P - Kolejová doprava (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0515/02 DDaDT History of Transport and Transport Technique 1 GC 12 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 338-0530/01 MechaHyPř Mechanical and Hydraulic Gears 1 CrEx 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0540/01 TDV Railway Vehicles General Theory 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0616/01 SaOV Vehicles Reliability and Renewal 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 448-0068/01 EZDV Electronic Equipment of Railway Vehicles 1 CrEx 3 H/S+14 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0579/01 Log Logistics 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0543/01 PzKV Rail Car Construction Project 1 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0541/01 SDVI Railway Vehicles Construction I 1 CrEx 16 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0545/02 PDV Railway Vehicles Operation 1 CrEx 14 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0516/01 ToDII Transport Theory II 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 342-0547/01 APvR Computer Applications for Operational Management 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0546/01 OPV Organization of Vehicles Operation 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0542/01 SDVII Railway Vehicles Construction II 2 CrEx 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0620/01 DPr Diploma Project 2 GC 0+10 H/S 20 Czech
PSP selection 345-0528/02 Mk Marketing 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0531/01 PvD Transport Business 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0548/01 BZDV Vehicle Safety and Vehicle Testing 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Teorie a provoz dráhových vozidel
Stavba dráhových vozidel
Povinně volitelné předměty:*) Obnova a opravárenství dráhových vozidel
Organizace provozu dráhových vozidel
*) Student si volí jeden předmět.