Study plan – FS / N2301 / 2301T003 / 10 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2004/2005Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T003 – Transport Equipment and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization10 – Rail Transport
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Dopr. technika a technol.-společ. část (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0331/01 EKA Electronics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0515/01 DDaDT History of Transport and Transport Technique 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 342-0518/01 EŘDP Economics and Control of Transport Company 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0314/01 FYII Physics II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0517/01 RP Years Project 2 GC 0+5 5 Czech
PSP selection 342-0500/01 DP Diploma Work 2 Cr 0+1 10 Czech
PSP selection 342-0509/01 ZP Final Project 2 GC 0+6 10 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 345-0528/01 Mk Marketing 2 CrEx 2+2 4 Czech

PV - Kolejová doprava (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0520/01 DMe Diagnostic Methods 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0549/01 ISvD Information Systems in Transport 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0550/01 Vo Cars 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0534/01 ŽP Environment 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0551/01 EMvO Experimental Methods in Renewal 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0536/02 LCPV Laboratory Practices in Vehicles Operation 2 Cr 0+2 2 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Teorie a provoz dráhových vozidel
Stavba dráhových vozidel
Povinně volitelné předměty:*) Obnova a opravárenství dráhových vozidel
Organizace provozu dráhových vozidel
*) Student si volí jeden předmět.

P - Kolejová doprava (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 338-0530/01 MechaHyPř Mechanical and Hydraulic Gears 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0540/01 TDV Railway Vehicles General Theory 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0522/01 TO II Renewal Theory II. 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 449-0385/01 ETED Electric Traction and Electric Power System 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 448-0068/01 EZDV Electronic Equipment of Railway Vehicles 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0544/01 OKV Maintenance of Railway Vehicles 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0543/01 PzKV Rail Car Construction Project 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 342-0541/01 SDVI Railway Vehicles Construction I 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0545/01 PDV Railway Vehicles Operation 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0516/01 ToDII Transport Theory II 1 CrEx 2+1 2 Czech
PSP selection 342-0546/01 OPV Organization of Vehicles Operation 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0542/01 SDVII Railway Vehicles Construction II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0531/01 PvD Transport Business 2 GC 3+1 4 Czech
PSP selection 342-0548/01 BZDV Vehicle Safety and Vehicle Testing 2 CrEx 3+1 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Teorie a provoz dráhových vozidel
Stavba dráhových vozidel
Povinně volitelné předměty:*) Obnova a opravárenství dráhových vozidel
Organizace provozu dráhových vozidel
*) Student si volí jeden předmět.

V - Kolejová doprava (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0573/01 Pr Practice 2 Cr 0+2 W/S 2 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Teorie a provoz dráhových vozidel
Stavba dráhových vozidel
Povinně volitelné předměty:*) Obnova a opravárenství dráhových vozidel
Organizace provozu dráhových vozidel
*) Student si volí jeden předmět.