Studijní plán – FS / N2301 / 2301T003 / 10 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T003 – Dopravní technika a technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace10 – Kolejová doprava
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0515/02 DDaDT Dějiny dopravy a dopravní techniky 1 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 452-0331/01 EKA Elektronika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 338-0530/01 MechaHyPř Mechanické a hydraulické převody 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0540/01 TDV Teorie dráhových vozidel 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0522/01 TO II Teorie obnovy II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0520/01 DMe Diagnostické metody 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0549/01 ISvD Informační systémy v dopravě 1 KlZap 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0068/01 EZDV Elektronická zařízení dráhových vozidel 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0544/01 OKV Opravárenství kolejových vozidel 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0543/01 PzKV Projekt z KV 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 342-0545/02 PDV Provoz dráhových vozidel 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0541/01 SDVI Stavba dráhových vozidel I 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0516/01 ToDII Teorie dopravy II 1 ZaZk 2+1 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 449-0385/02 ETED Elektrická trakce a energetika v dopravě 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0550/01 Vo Vozy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0534/01 ŽP Životní prostředí 1 ZaZk 2+2 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0547/01 APvR Aplikace počítačů v provozu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0518/01 EŘDP Ekonomika a řízení dopravního podniku 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0546/01 OPV Organizace provozu vozidel 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0517/01 RP Ročníkový projekt 2 KlZap 0+5 5 čeština
Výběr v OSP 342-0542/01 SDVII Stavba dráhových vozidel II 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0551/01 EMvO Experimentální metody v obnově 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0536/02 LCPV Laboratorní cvičení z provozu vozidel 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0573/01 Pr Praxe 2 Za 0+2 t 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0548/01 BZDV Bezpečnost a zkoušení drážních vozidel 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0620/02 DPr Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 16 čeština
Výběr v OSP 345-0528/01 Mk Marketing 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0531/01 PvD Podnikání v dopravě 2 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština