Studijní plán – FS / N2301 / 2301T003 / 20 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T003 – Dopravní technika a technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace20 – Silniční doprava
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0515/02 DDaDT Dějiny dopravy a dopravní techniky 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0521/01 DSV Dynamika silničních vozidel 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 452-0331/02 EKA Elektronika 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0530/01 MechaHyPř Mechanické a hydraulické převody 1 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0522/01 TO II Teorie obnovy II 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0532/01 DM Diagnostické metody 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0533/01 DTm Dopravní telematika 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0612/01 AM Automobilové motory 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 448-0069/01 EZSV Elektronická zařízení silničních vozidel 1 ZaZk 3 h/s+14 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0529/02 OV Opravárenství vozidel 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0525/01 OŘD I Organizace a řízení dopravy I 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0527/01 PSDI Provoz a ekonomika silniční dopravy I 1 KlZap 14 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0523/02 SV I Silniční vozidla I 1 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0703/02 FS Silniční a městské komunikace 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0534/02 ŽP Životní prostředí 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0518/01 EŘDP Ekonomika a řízení dopravního podniku 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0526/01 OŘDII Organizace a řízení dopravy II 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0528/01 PSDII Provoz a ekonomika silniční dopravy II 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0517/01 RP Ročníkový projekt 2 KlZap 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0524/01 SV II Silniční vozidla II 2 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0535/01 EMDI Experimentální metody v dopravním inženýrství 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0536/01 LCPV Laboratorní cvičení z provozu vozidel 2 Za 0+8 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0530/01 BZSV Bezpečnost a zkoušení sil. vozidel 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0620/02 DPr Diplomový projekt 2 KlZap 0+10 h/s 16 čeština
Výběr v OSP 345-0528/02 Mk Marketing 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0531/01 PvD Podnikání v dopravě 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština