Study plan – FS / N2301 / 2301T003 / 20 / N / K / Ostrava / cs

Academic year2008/2009Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T003 – Transport Equipment and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization20 – Road Transport
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Dopr.technika a technologie-spol.část (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0519/01 PS Process Systems 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0518/01 EŘDP Economics and Control of Transport Company 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0517/01 RP Years Project 2 GC 0+16 H/S 5 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

PV - Silniční doprava (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0532/01 DM Diagnostic Methods 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0533/01 DTm Traffic Telematics 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0534/02 ŽP Environment 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 227-0703/02 FS Road and Municipal Communications 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0535/01 EMDI Experimental Methods in Traffic Engineering 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 342-0536/01 LCPV Laboratory Practices in Vehicles Operation 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

Předměty státní závěrečné práce:
Povinné předměty: dynamika silničních vozidel
Silniční vozidla
Povinně volitelné předměty:*) Opravárenství silničních vozidel
Provoz a ekonomika silniční dopravy
Organizace a řízení dopravy
*) Student si volí jeden předmět.

P - Silniční doprava (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0521/01 DSV Dynamic of Road Vehicles 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0515/02 DDaDT History of Transport and Transport Technique 1 GC 12 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 338-0530/01 MechaHyPř Mechanical and Hydraulic Gears 1 CrEx 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0616/01 SaOV Vehicles Reliability and Renewal 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0612/01 AM Automotive Engines 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 448-0069/01 EZSV Electronic Equipment of Road Vehicles 1 CrEx 3 H/S+14 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0529/02 OV Maintenance of Vehicles 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0527/01 PSDI Operation and Economics of Road Transportation I 1 GC 14 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0525/01 OŘD I Organization and Control of Transport I 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0523/02 SV I Road Vehicles I 1 CrEx 14 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0528/01 PSDII Operation and Economics of Road Transportation II 2 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0526/01 OŘDII Organization and Control of Transport II 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0524/01 SV II Road Vehicles II 2 CrEx 16 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0620/01 DPr Diploma Project 2 GC 0+10 H/S 20 Czech
PSP selection 345-0528/02 Mk Marketing 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0531/01 PvD Transport Business 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0530/01 BZSV Vehicle Safety and Vehicle Testing 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech

Předměty státní závěrečné práce:
Povinné předměty: dynamika silničních vozidel
Silniční vozidla
Povinně volitelné předměty:*) Opravárenství silničních vozidel
Provoz a ekonomika silniční dopravy
Organizace a řízení dopravy
*) Student si volí jeden předmět.