Study plan – FS / N2301 / 2301T003 / 20 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2007/2008Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T003 – Transport Equipment and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization20 – Road Transport
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Dopr. technika a technol.-společ. část (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0331/01 EKA Electronics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 342-0518/01 EŘDP Economics and Control of Transport Company 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0314/01 FYII Physics II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0517/01 RP Years Project 2 GC 0+5 5 Czech
PSP selection 342-0620/02 DPr Diploma Project 2 GC 0+6 16 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 345-0528/01 Mk Marketing 2 CrEx 2+2 4 Czech

PV - Silniční doprava (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0532/01 DM Diagnostic Methods 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0533/01 DTm Traffic Telematics 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0534/02 ŽP Environment 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 227-0703/02 FS Road and Municipal Communications 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0535/01 EMDI Experimental Methods in Traffic Engineering 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0536/01 LCPV Laboratory Practices in Vehicles Operation 2 Cr 0+2 2 Czech

Předměty státní zavěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Teorie silničních vozidel
Silniční vozidla
Povinně volitelné předměty:*) Dynamika silničních vozidel
Provoz a ekonomika silniční dopravy
Organizace a řízení dopravy
*) Student si volí jeden předmět.

P - Silniční doprava (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0521/01 DSV Dynamic of Road Vehicles 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0515/02 DDaDT History of Transport and Transport Technique 1 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 338-0530/01 MechaHyPř Mechanical and Hydraulic Gears 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0522/01 TO II Renewal Theory II. 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0612/01 AM Automotive Engines 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 448-0069/01 EZSV Electronic Equipment of Road Vehicles 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0529/02 OV Maintenance of Vehicles 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 342-0527/01 PSDI Operation and Economics of Road Transportation I 1 GC 3+2 4 Czech
PSP selection 342-0525/01 OŘD I Organization and Control of Transport I 1 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 342-0523/02 SV I Road Vehicles I 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0528/01 PSDII Operation and Economics of Road Transportation II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0526/01 OŘDII Organization and Control of Transport II 2 CrEx 2+2 3 Czech
PSP selection 342-0524/01 SV II Road Vehicles II 2 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 342-0531/01 PvD Transport Business 2 GC 3+1 4 Czech
PSP selection 342-0530/01 BZSV Vehicle Safety and Vehicle Testing 2 CrEx 3+1 4 Czech

Předměty státní zavěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Teorie silničních vozidel
Silniční vozidla
Povinně volitelné předměty:*) Dynamika silničních vozidel
Provoz a ekonomika silniční dopravy
Organizace a řízení dopravy
*) Student si volí jeden předmět.