Studijní plán – FS / N2301 / 2301T003 / 30 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T003 – Dopravní technika a technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace30 – Technologie dopravy
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Dopr.technika a technologie-spol.část (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0331/02 EKA Elektronika 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0518/01 EŘDP Ekonomika a řízení dopravního podniku 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0517/01 RP Ročníkový projekt 2 KlZap 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0500/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+8 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 345-0528/02 Mk Marketing 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0509/02 ZP Závěrečný projekt 2 KlZap 0+10 h/s 6 čeština

PV - Technologie dopravy (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0568/02 TVMHD Trakční vozidla MHD 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0537/01 ZSI Základy systémového inženýrství 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 227-0705/01 DC II. Dopravní cesta II. 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0605/01 KMOŘ III Kvantitativní metody organizace a řízení III 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0567/02 MRHD Městská a regionální hromadná doprava 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0569/01 CLD Civilní letecká doprava 2 Za 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0571/01 LCDP Laboratorní cvičení z dopravního provozu 2 Za 0+8 h/s 2 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Teorie dopravy
Technologie dopravy a přepravy
Povinně volitelné předměty:*) Dopravní prostředky
Management a podnikání v dopravě
*) Student si volí jeden předmět.

P - Technologie dopravy (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0704/01 DC I. Dopravní cesta I. 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0575/01 DP II Dopravní prostředky II 1 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 342-0576/01 IMZD Inženýrské metody zpracování dat 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0574/01 KMOŘ II Kvantitativní metody organizace a řízení II 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0579/01 Log Logistika 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0577/01 MDP Metody dopravního prognozování 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0578/01 ODP II Optimalizace dopravních procesů II 1 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0606/01 PMDP Personální management dopravního podniku 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0565/03 SDSy Spolehlivost dopravních systémů 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 342-0572/01 DG Dopravní geografie 2 KlZap 8 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0564/01 DSI Dopravní systémy v intravilánu 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0558/01 TDo2 Technologie dopravy II 2 ZaZk 16 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0570/01 UDP Údržba dopravních prostředků 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0567/01 MRHD Městská a regionální hromadná doprava 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0531/01 PvD Podnikání v dopravě 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Teorie dopravy
Technologie dopravy a přepravy
Povinně volitelné předměty:*) Dopravní prostředky
Management a podnikání v dopravě
*) Student si volí jeden předmět.