Studijní plán – FS / N2301 / 2301T003 / 30 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T003 – Dopravní technika a technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace30 – Technologie dopravy
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0704/01 DC I. Dopravní cesta I. 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0575/01 DP II Dopravní prostředky II 1 ZaZk 4+3 6 čeština
Výběr v OSP 452-0331/01 EKA Elektronika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0576/01 IMZD Inženýrské metody zpracování dat 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0574/01 KMOŘ II Kvantitativní metody organizace a řízení II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0568/02 TVMHD Trakční vozidla MHD 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0537/01 ZSI Základy systémového inženýrství 1 KlZap 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0579/01 Log Logistika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0577/01 MDP Metody dopravního prognozování 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 342-0578/01 ODP II Optimalizace dopravních procesů II 1 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 342-0606/01 PMDP Personální management dopravního podniku 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0565/03 SDSy Spolehlivost dopravních systémů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0561/02 ZT Zabezpečovací technika 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0705/01 DC II. Dopravní cesta II. 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0605/01 KMOŘ III Kvantitativní metody organizace a řízení III 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0567/02 MRHD Městská a regionální hromadná doprava 1 ZaZk 2+1 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0608/01 DSI 1 Dopravní systémy v intravilánu I 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0518/01 EŘDP Ekonomika a řízení dopravního podniku 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0563/03 MsDS Modelování a simulace dopravních systémů 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0517/01 RP Ročníkový projekt 2 KlZap 0+5 5 čeština
Výběr v OSP 342-0607/01 Tar Tarifnictví 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0558/01 TDo2 Technologie dopravy II 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0569/03 CLD Civilní letecká doprava 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0611/01 ODP III Optimalizace dopravních procesů III 2 ZaZk 2+1 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0620/02 DPr Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 16 čeština
Výběr v OSP 342-0610/01 DSI 2 Dopravní systémy v intravilánu II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0528/01 Mk Marketing 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0609/01 PZDP Provozní základna dopravních prostředků 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0613/01 ŘDvKS Řízení dopravy v krizových stavech 2 ZaZk 2+2 4 čeština