Study plan – FS / N2301 / 2301T003 / 30 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2008/2009Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T003 – Transport Equipment and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization30 – Transport Technology
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Dopr. technika a technol.-společ. část (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0519/01 PS Process Systems 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 342-0518/01 EŘDP Economics and Control of Transport Company 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0517/01 RP Years Project 2 GC 0+5 5 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech

PV - Technologie dopravy (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0537/01 ZSI System Engineering Fundamentals 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0568/02 TVMHD Traction Vehicles of Urban Transport 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0605/01 KMOŘ III Quantitative Methods of Organisation and Regulation III 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0609/02 PZDP Technical Base of Transport Vehicles 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 227-0705/01 DC II. Transport Route II. 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0569/03 CLD Civil Air Transport 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0611/01 ODP III Optimization of Transport Process III 2 CrEx 2+1 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Optimalizace v dopravních systémech
Technologie a řízení dopravy
Povinně volitelné předměty:*) Logistika
Ekonomika dopravního podniku
*) Student si volí jeden předmět.

P - Technologie dopravy (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0515/02 DDaDT History of Transport and Transport Technique 1 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 342-0576/01 IMZD Methods of Engineering Data Processing 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0574/01 KMOŘ II Quantitative Methods of Organisation and Regulation II 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0533/01 DTm Traffic Telematics 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 227-0704/01 DC I. Transport Route I. 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 711-0613/01 PMDP Human Resources Management In Transport Undertaking 1 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 342-0579/01 Log Logistics 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0577/02 MDP Methods of Transport Prognostics 1 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 342-0527/01 PSDI Operation and Economics of Road Transportation I 1 GC 3+2 4 Czech
PSP selection 342-0565/03 SDSy Reliability of Transport Systems 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 342-0578/01 ODP II Transport Process Optimization II 1 CrEx 3+3 5 Czech
PSP selection 342-0547/01 APvR Computer Applications for Operational Management 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0528/01 PSDII Operation and Economics of Road Transportation II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0608/02 DSI 1 Transport Systems in Intravilan I 2 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 342-0558/01 TDo2 Transport Technology II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0620/02 DPr Diploma Project 2 GC 0+6 16 Czech
PSP selection 345-0528/01 Mk Marketing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0531/01 PvD Transport Business 2 GC 3+1 4 Czech
PSP selection 342-0610/02 DSI 2 Transport Systems in Intravilan II 2 CrEx 2+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Optimalizace v dopravních systémech
Technologie a řízení dopravy
Povinně volitelné předměty:*) Logistika
Ekonomika dopravního podniku
*) Student si volí jeden předmět.