Study plan – FS / N2301 / 2301T003 / 40 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2007/2008Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T003 – Transport Equipment and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization40 – Air Transport
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Dopr. technika a technol.-společ. část (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0331/01 EKA Electronics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 342-0518/01 EŘDP Economics and Control of Transport Company 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0314/01 FYII Physics II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0517/01 RP Years Project 2 GC 0+5 5 Czech
PSP selection 342-0620/02 DPr Diploma Project 2 GC 0+6 16 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 345-0528/01 Mk Marketing 2 CrEx 2+2 4 Czech

PV - Letecká doprava (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0586/01 BML Safety Risk in Transport 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 352-0537/01 ZSI System Engineering Fundamentals 1 GC 2+2 4 Czech
342-0605/01 KMOŘ III Quantitative Methods of Organisation and Regulation III 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0592/01 ZLT Air Telecommunication 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 342-0598/01 MLP Air Operator Management 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0594/01 PL Airport Operation 1 2 CrEx 2+1 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Provozování letecké dopravy
Bezpečnostní management v letectví
Povinně volitelné předměty:*) Provozování letišť
Management leteckého provozovatele
*)Student si volí jeden předmět dle zaměření ročníkových projektů.

P - Letecká doprava (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0580/01 CLD Civil Air Transport 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0515/02 DDaDT History of Transport and Transport Technique 1 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 342-0576/01 IMZD Methods of Engineering Data Processing 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0574/01 KMOŘ II Quantitative Methods of Organisation and Regulation II 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0593/01 BML Safety Management Systems in Aviation 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0517/01 RP Years Project 1 GC 0+5 5 Czech
PSP selection 342-0588/01 OLAT English Air Terminology 1 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0579/01 Log Logistics 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0565/03 SDSy Reliability of Transport Systems 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 342-0590/01 OPC Trade and Transport Activity in Air Transport 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 342-0578/01 ODP II Transport Process Optimization II 1 CrEx 3+3 5 Czech
PSP selection 342-0581/01 ULP Air Traffic Management 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0611/01 ODP III Optimization of Transport Process III 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0584/01 PLP Practice in Air Operation 2 Cr 0+4 4 Czech
PSP selection 342-0587/01 OZPL Environment Protection in Air Operation 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0585/01 LCL Human Factors in Aviation 2 CrEx 2+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Provozování letecké dopravy
Bezpečnostní management v letectví
Povinně volitelné předměty:*) Provozování letišť
Management leteckého provozovatele
*)Student si volí jeden předmět dle zaměření ročníkových projektů.