Studijní plán – FS / N2301 / 2301T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T013 – Robotika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/01 CADII CAD II 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0331/02 EKA Elektronika 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0501/01 MECHT Mechatronika 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0502/01 MKM Metodika konstruování v oboru 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0516/01 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 339-0512/02 PaPvS Pružnost a pevnost ve strojírenství 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 354-0515/01 SDJ Spolehlivost, diagnostika a jakost 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 354-0551/01 VB I Visual Basic I 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0505/01 CAD3 CAD III 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0504/01 PPRTP Projektování a provoz RTP 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0507/01 PŘS Průmyslové řídicí systémy 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0503/01 RaM Roboty a manipulátory 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0506/01 SP I Semestrální projekt I 1 KlZap 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0523/01 TMech Tekutinové mechanizmy 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 337-0510/01 MKPVM MKP v mechanice 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 456-0319/01 NEU Neuronové sítě 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0553/01 VB II Visual Basic II 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 354-0557/01 ZAO Zpracování a analýza obrazu 1 ZaZk 12+4 4 čeština
Výběr v OSP 352-0507/01 ZprS Zpracování signálů 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0511/01 LB II Laboratorní cvičení v oboru II 2 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 345-0517/04 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0509/01 ŘSSR Řídicí systémy servisních robotů 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0510/01 SP II Semestrální projekt II 2 KlZap 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0508/01 SRS Servisní roboty a systémy 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0519/01 CADIV CAD IV 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0503/01 IS Identifikace systémů 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 338-0536/01 Pneumatické mechanizmy 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0518/01 SIMEC Simulace a modelování v mechatronice 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0560/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 354-0512/02 PoRo Pohony robotů 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0520/01 BIOR Biorobotika 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0521/01 RNT Robotizace nestrojírenských technologií 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0522/01 VPZPR Výroba, provoz a zkoušení PR 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština