Studijní plán – FS / N2301 / 2301T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T013 – Robotika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Robotika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0501/01 ČSIII Části a mechanismy strojů III 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 339-0512/01 PaPvS Pružnost a pevnost ve strojírenství 1 KlZap 2 t+2 t 3 čeština
Výběr v OSP 354-0515/01 SDJ Spolehlivost, diagnostika a jakost 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 354-0551/01 VB I Visual Basic I 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 337-0510/01 MKPVM MKP v mechanice 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 456-0319/01 NEU Neuronové sítě 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0553/01 VB II Visual Basic II 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 354-0557/01 ZAO Zpracování a analýza obrazu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0507/02 ZprS Zpracování signálů 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 354-0519/01 CADIV CAD IV 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0503/02 IS Identifikace systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0536/01 Pneumatické mechanizmy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0518/01 SIMEC Simulace a modelování v mechatronice 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0520/01 BIOR Biorobotika 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0521/01 RNT Robotizace nestrojírenských technologií 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0522/01 VPZPR Výroba, provoz a zkoušení PR 2 KlZap 2+2 4 čeština

V každém semestru si student volí jeden z povinně volitelných předmětů.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Roboty a manipulátory
Mechatronika
Povinně volitelné předměty:*) Projektování a provoz RTP
Průmyslové řídicí systémy
Servisní roboty a systémy
Řídicí systémy servisních robotů
Pohony robotů
Biorobotika
Robotizace nestrojírenských technologií

*) Student si volí jeden předmět.

P - Robotika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/01 CADII CAD II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 354-0501/01 MECHT Mechatronika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0502/01 MKM Metodika konstruování v oboru 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0519/01 PS Procesní systémy 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 352-0516/01 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0505/01 CAD3 CAD III 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0504/01 PPRTP Projektování a provoz RTP 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0507/01 PŘS Průmyslové řídicí systémy 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 354-0503/01 RaM Roboty a manipulátory 1 ZaZk 4+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0506/01 SP I Semestrální projekt I 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 338-0523/01 TMech Tekutinové mechanizmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0511/01 LB II Laboratorní cvičení v oboru II 2 KlZap 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 345-0517/03 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0509/01 ŘSSR Řídicí systémy servisních robotů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0510/01 SP II Semestrální projekt II 2 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 354-0508/01 SRS Servisní roboty a systémy 2 ZaZk 3+2 5 čeština
516-0317/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0560/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 20 čeština
Výběr v OSP 354-0512/02 PoRo Pohony robotů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština

V každém semestru si student volí jeden z povinně volitelných předmětů.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Roboty a manipulátory
Mechatronika
Povinně volitelné předměty:*) Projektování a provoz RTP
Průmyslové řídicí systémy
Servisní roboty a systémy
Řídicí systémy servisních robotů
Pohony robotů
Biorobotika
Robotizace nestrojírenských technologií

*) Student si volí jeden předmět.