Study plan – FS / N2301 / 2301T032 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2006/2007Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T032 – Production Systems with Industrial Robots and Manipulators
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Výrobní syst. s průmysl. roboty a manip (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 339-0512/02 PaPvS Mechanics of Materials in Engineering 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 354-0515/01 SDJ Reliability, Diagnostics and Quality 1 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 354-0551/01 VB I Visual Basic I 1 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 354-0517/01 NMS Design of Mechatronic Systems 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 337-0510/01 MKPVM FEM in Mechanics 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 3 Czech
PSP selection 354-0557/01 ZAO Image Processing and Analyzing 1 CrEx 12+4 4 Czech
PSP selection 354-0516/01 NSSR Navigation Systems of Service Robots 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 456-0319/01 NEU Neural Networks 1 CrEx 8 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0507/01 ZprS Signal Processing 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0553/01 VB II Visual Basic II 1 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 354-0519/01 CADIV CAD IV 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0518/01 SIMEC Simulation and Modeling in Mechatronics 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0503/01 IS System Identification 2 GC 10 H/S+4 H/S 3 Czech
338-0536/01 Pneumatic Mechanisms 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0520/01 BIOR Biorobotics 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0522/01 VPZPR Production, Running and Testing of Industrial Robots 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0521/01 RNT Robotization of non Engineering Technology 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech

V každém semestru si student volí jeden z povinně volitelných předmětů.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Roboty a manipulátory
Mechatronika
Povinně volitelné předměty:*) Projektování a provoz RTP
Průmyslové řídicí systémy
Servisní roboty a systémy
Řídicí systémy servisních robotů
Pohony robotů
Biorobotika
Robotizace nestrojírenských technologií
Navigační systémy servisních robotů
*) Student si volí jeden předmět.

P - Výrobní syst. s průmysl. roboty a manip (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0516/01 TAŘ Automatic Control Theory 1 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0500/01 CADII CAD II 1 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0502/01 MKM Design Methodology in Mechatronics 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0331/02 EKA Electronics 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0501/01 MECHT Mechatronics 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0505/01 CAD3 CAD III 1 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0523/01 TMech Fluid Mechanisms 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0507/01 PŘS Industrial Control Systems 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0504/01 PPRTP Projection and Operation of Robot Work Cells 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0503/01 RaM Robots and Manipulators 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0506/01 SP I Term Project I. 1 GC 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0509/01 ŘSSR Control Systems of Service Robots 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0517/04 PE Economics of Enterprise 2 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0511/01 LB II Laboratory practise II 2 GC 0+12 H/S 3 Czech
PSP selection 516-0314/01 FYII Physics II 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0508/01 SRS Service Robots and Systems 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0510/01 SP II Term Project II 2 GC 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0560/01 DP Diploma Project 2 GC 0+6 H/S 20 Czech
PSP selection 354-0512/02 PoRo Drives of Robots 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V každém semestru si student volí jeden z povinně volitelných předmětů.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Roboty a manipulátory
Mechatronika
Povinně volitelné předměty:*) Projektování a provoz RTP
Průmyslové řídicí systémy
Servisní roboty a systémy
Řídicí systémy servisních robotů
Pohony robotů
Biorobotika
Robotizace nestrojírenských technologií
Navigační systémy servisních robotů
*) Student si volí jeden předmět.