Studijní plán – FS / N2301 / 2302T006 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302T006 – Energetické stroje a zařízení
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 361-0505/01 PK1 Parní kotle I 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 352-0519/01 PS Procesní systémy 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 339-0518/01 PPE Pružnost a pevnost v energetice 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0501/01 PTH Přenos tepla a hmoty 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 361-0502/01 SZ Spalovací zařízení 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0535/01 ChEn Chemie v energetice 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0535/01 ChEn Chemie v energetice 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0532/01 MKvO Metodika konstruování v oboru 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0573/01 MKvO Metodika konstruování v oboru 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 337-0511/01 TECHM Technická mechanika 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 337-0511/01 TECHM Technická mechanika 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0545/01 VK1 Větrání a klimatizace 1 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0534/01 DEZ Využití druhotných zdrojů energie 1 ZaZk 2+2 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0507/01 KVC Kompresory, ventilátory a čerpadla 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 361-0509/01 KC1 Konstrukční cvičení I 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 361-0506/01 OO Ochrana ovzduší v průmyslu 1 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0508/01 SM Spalovací motory 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0503/01 VH Vodní hospodářství v energetice 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0542/01 AOZE2 Alternativní a obnov. zdroje energie II 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0551/01 EHE Ekonomika a hospodaření s energií 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0546/01 CHZ2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla II 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0536/01 JEZ Jaderně energetická zařízení 1 ZaZk 3+1 3 čeština
Výběr v OSP 361-0536/01 JEZ Jaderně energetická zařízení 1 ZaZk 3+1 3 čeština
Výběr v OSP 361-0572/01 MaPDČ Materiály a pevnostní dimenzování energetických zařízení 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0531/01 plyn Plynárenství 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0533/01 TP Teplárenství 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0570/01 TEzAP Teplo a elektřina z alternativních paliv 1 ZaZk 2+2 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0511/02 EC Energetické centrály 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0513/01 exk Exkurze 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 361-0512/02 KCII Konstrukční cvičení II 2 KlZap 0+5 4 čeština
Výběr v OSP 345-0517/03 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0510/01 TT Turbíny 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 361-0576/01 VME-2 Výpočetní metody v energetice II 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0543/01 AOZE3 Alternativní a obnovitelné zdroje energie III 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0543/01 AOZE3 Alternativní a obnovitelné zdroje energie III 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0551/01 EHE Ekonomika a hospodaření s energií 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0550/01 EVB Energetické využití biomasy a odpadů 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0550/01 EVB Energetické využití biomasy a odpadů 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0574/01 CHPPK Chemické procesy při provozu kotlů 2 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 361-0571/01 PKII Parní kotle II 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 361-0544/01 TP Technika prostředí 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0577/01 VSPK Vybrané statě parních kotlů 2 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 361-0534/01 DEZ Využití druhotných zdrojů energie 2 ZaZk 2+2 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0516/01 DUEn Diagnostika a údržba v energetice 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0517/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 20 čeština
Výběr v OSP 342-0512/01 DMZvP Dopravní a manipulační zařízení v průmyslu 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 361-0515/01 PREZ Provoz a regulace energetických zařízení 2 ZaZk 3+2 3 čeština