Studijní plán – FS / N2301 / 2303T002 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programN2301 - Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303T002 - Strojírenská technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0504/02 KVN Konstrukce a výroba nástrojů 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 632-0033/02 S Slévárenství 1 ZaZk 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0526/04 TK Technologičnost konstrukce 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0509/02 EMO Experimentální metody v obrábění 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0506/02 NSMTP Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0510/02 OMO Optimalizační procesy v obrábění 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 346-0505/02 STO Speciální technologie v obrábění 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0507/02 KVP Konstrukce a výroba přípravků 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0511/02 KDS Kontrolní a diagnostické systémy 2 KlZap 15 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0506/02 MP Montážní práce a aut. montážních prací 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0509/02 NTS Nekonvenční technologie svařování 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0508/02 TPI Technologie povrchového inženýrství 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0507/02 TaNMT Tvařitelnost kovů a nekonvenční metody tváření 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0508/02 NMO Nekonvenční metody obrábění 2 KlZap 15 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0530/02 VMS Výpočetní metody ve svařování 2 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0529/02 VMTv Výpočetní metody ve tváření 2 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0503/02 VSO Výrobní stroje obráběcí 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština

Studenti si zapisují:
- v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný předmět oboru
- v letním semestru 1. roč. min. jeden povinně volitelný předmět
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním semestru 2. roč. min. tři povinně volitelné předměty
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné předměty

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Obrábění, Teorie technologických procesů, Svařování,
Tváření, Projektování výrobních procesů a systémů, Řízení
jakosti a metrologie, Výrobní stroje obráběcí, Povrchové
inženýrství, Řízení výroby.
Studenti si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu diplomové
práce.

P - Strojírenská technologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0331/02 EKA Elektronika 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 339-0511/01 IPP Inženýrská pružnost a pevnost II 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 346-0501/02 TO Teorie obrábění 1 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0501/02 TTP Teorie technologických procesů 1 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0504/02 PVP Projektování výrobních procesů 1 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 346-0502/02 RKaM Řízení kvality a metrologie 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0502/02 TS Teorie svařování 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0503/02 TTv Teorie tváření 1 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0505/02 PVS Projektování výrobních systémů 2 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0515/02 ŘV Řízení výroby 2 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0500/02 ZP Diplomová práce 2 Za 0+9 t 10 čeština
Výběr v OSP 346-0515/02 DPII Diplomová práce II 2 Za 0+9 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 345-0514/02 RP Závěrečný projekt 2 KlZap 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 346-0514/02 ZPII Závěrečný projekt II 2 KlZap 0+20 h/s 10 čeština

Studenti si zapisují:
- v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný předmět oboru
- v letním semestru 1. roč. min. jeden povinně volitelný předmět
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním semestru 2. roč. min. tři povinně volitelné předměty
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné předměty

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Obrábění, Teorie technologických procesů, Svařování,
Tváření, Projektování výrobních procesů a systémů, Řízení
jakosti a metrologie, Výrobní stroje obráběcí, Povrchové
inženýrství, Řízení výroby.
Studenti si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu diplomové
práce.

V - Strojírenská technologie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0520/02 FS Finanční systémy 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0519/02 LPP Logistika v průmyslovém podniku 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0524/02 Mk Marketing 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0523/02 MTŘ Metody a technika řízení 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0525/02 RV Racionalizace výroby 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0521/02 Nákladové účetnictví 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0522/02 PNP Právní normy v podnikání 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština

Studenti si zapisují:
- v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný předmět oboru
- v letním semestru 1. roč. min. jeden povinně volitelný předmět
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním semestru 2. roč. min. tři povinně volitelné předměty
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné předměty

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Obrábění, Teorie technologických procesů, Svařování,
Tváření, Projektování výrobních procesů a systémů, Řízení
jakosti a metrologie, Výrobní stroje obráběcí, Povrchové
inženýrství, Řízení výroby.
Studenti si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu diplomové
práce.

PV - Technologický management (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0516/02 MI Management inovací 1 KlZap 15 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0511/02 EaŘP Ekonomika a řízení provozů 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0517/02 PE Podniková ekonomika 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0512/02 ZPI Zakládání podniků a investování 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0518/02 PM Projektový management 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština

Studenti si zapisují:
- povinné předměty oboru
- povinně volitelné předměty pro specializaci Technologický management
- povinně volitelné a volitelné předm. oboru do min.plného počtu 30CP

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Obrábění, Teorie technologických procesů, Svařování, Tváření,
Projektování výrobních procesů a systémů, Řízení jakosti a metrologie,
Výrobní stroje obráběcí, Povrchové inženýrství, Řízení výroby
Studenti si volí 3 předměty, z toho pouze jeden podle tématu diplomové práce.