Study plan – FS / N2301 / 2303T002 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2008/2009Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303T002 – Mechanical Engineering Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Strojírenská technologie (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 632-0033/02 S Metalcasting 1 CrEx 12 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0526/04 TK Technological Principles of Design 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0504/02 KVN Tools Construction and Production 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0509/02 EMO Experimental Methods in Machining 1 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 346-0510/02 OMO Optimization Processes in Machining 1 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 346-0505/02 STO Special Technologies in Machining 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0506/02 NSMTP Unconventional Engineering Materials and Heat Treatment 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0506/02 MP Assembling Works and Automatization of Assembling Works 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0511/02 KDS Checking and Diagnostic Systems 2 GC 15 H/S+3 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0507/02 KVP Construction and Production of Fixtures 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0507/02 TaNMT Ductility of Metals and Unconventional Forming Processes 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0509/02 NTS Special Technology of Welding 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0508/02 TPI Technology of Surface Engineering 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0529/04 VMTv Numerical Methods in Metal Forming 2 GC 0+8 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0530/04 VMS Numerical Methods in Welding 2 GC 0+8 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0503/02 VSO Production Machine Tools 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0508/02 NMO Unconventional Methods of Machining 2 GC 15 H/S+2 H/S 4 Czech

Studenti si zapisují:
- v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný předmět oboru
- v letním semestru 1. roč. min. jeden povinně volitelný předmět
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním semestru 2. roč. min. tři povinně volitelné předměty
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění a
výrobní stroje obráběcí,Řízení jakosti a metrologie, Konstrukce
a výroba přípravků a nástrojů.

Studenti si volí u SZZ 3 předměty z toho jeden podle tématu diplomové práce.

P - Strojírenská technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 339-0511/02 IPP Advanced Mechanics of Materials II 1 CrEx 20 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0519/01 PS Process Systems 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0501/02 TO Theory of Machining 1 CrEx 18 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0501/04 TTP Theory of Technological Processes 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0504/02 PVP Manufacturing Process Design 1 CrEx 18 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 346-0502/02 RKaM Quality Control and Metrology 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0503/04 TTv Theory of Metal Forming 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0502/02 TS Theory of Welding 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0505/02 PVS Manufacturing System Design 2 CrEx 18 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0515/02 ŘV Operations Management 2 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0317/01 FYZ Physics 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0532/02 DP Diploma Project I 2 GC 0+20 H/S 20 Czech
PSP selection 346-0519/01 DP II Diploma Project II 2 GC 0+20 H/S 20 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

Studenti si zapisují:
- v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný předmět oboru
- v letním semestru 1. roč. min. jeden povinně volitelný předmět
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním semestru 2. roč. min. tři povinně volitelné předměty
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění a
výrobní stroje obráběcí,Řízení jakosti a metrologie, Konstrukce
a výroba přípravků a nástrojů.

Studenti si volí u SZZ 3 předměty z toho jeden podle tématu diplomové práce.

V - Strojírenská technologie (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0520/02 FS Financial Systems 2 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0519/02 LPP Logistics in Industrial Enterprise 2 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0525/02 RV Rationalization of Production 2 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 346-0512/02 UMIP Stock Removal and Surface Integrity 2 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0521/02 Cost Accounting 2 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0522/02 PNP Legal Standards in Business 2 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0523/04 MTŘ Management Methods and Technique 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0524/02 Mk Marketing 2 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech

Studenti si zapisují:
- v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný předmět oboru
- v letním semestru 1. roč. min. jeden povinně volitelný předmět
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním semestru 2. roč. min. tři povinně volitelné předměty
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění a
výrobní stroje obráběcí,Řízení jakosti a metrologie, Konstrukce
a výroba přípravků a nástrojů.

Studenti si volí u SZZ 3 předměty z toho jeden podle tématu diplomové práce.

PV - Technologický management (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0516/02 MI Management of Innovations 1 GC 15 H/S+3 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0511/02 EaŘP Economics and Enterprise Operation Management 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0517/02 PE Economics of Enterprise 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0512/02 ZPI Enterprise Funding and Investments 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0518/02 PM Project Management 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech

Studenti si zapisují:
- povinné předměty oboru
- povinně volitelné předměty pro specializaci Technologický management
Technologický management
- volitelné předměty do min.plného počtu 30CP

Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a specializace.

Předmět Diplomový projekt práce se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění
a výrobní stroje obráběcí, Řízení jakosti a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů.

Studenti si volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu diplomové práce.