Studijní plán – FS / N2301 / 2303T002 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303T002 – Strojírenská technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0331/01 EKA Elektronika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0511/01 IPP Inženýrská pružnost a pevnost II 1 ZaZk 3 t+3 t 6 čeština
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 346-0501/01 TO Teorie obrábění 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 345-0501/01 TTP Teorie technologických procesů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0504/01 KVN Konstrukce a výroba nástrojů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0513/01 TSK Technologičnost svařovaných konstrukcí 1 KlZap 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0516/01 CAMII CAM systémy v obrábění II 1 KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 345-0520/01 FS Finanční systémy 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0519/01 LPP Logistika v průmyslovém podniku 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0517/01 Programování NC strojů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0525/01 RV Racionalizace výroby 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0526/01 TK Technologičnost konstrukce 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0518/01 Technologie automatizovaných výrob 1 ZaZk 3+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0504/01 PVP Projektování výrobních procesů 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 346-0502/01 RKaM Řízení kvality a metrologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0502/01 TS Teorie svařování 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0503/01 TTv Teorie tváření 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0516/01 MI Management inovací 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0506/01 NSMTP Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0505/01 STO Speciální technologie v obrábění 1 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0509/01 EMO Experimentální metody v obrábění 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0510/01 OMO Optimalizační procesy v obrábění 1 KlZap 2+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0505/01 PVS Projektování výrobních systémů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0515/01 ŘV Řízení výroby 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0511/01 EaŘP Ekonomika a řízení provozů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0507/01 KVP Konstrukce a výroba přípravků 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0511/01 KDS Kontrolní a diagnostické systémy 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0506/01 MP Montážní práce a aut. montážních prací 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0509/01 NTS Nekonvenční technologie svařování 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0517/01 PE Podniková ekonomika 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0508/01 TPI Technologie povrchového inženýrství 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0507/01 TaNMT Tvařitelnost kovů a nekonvenční metody tváření 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0512/01 ZPI Zakládání podniků a investování 2 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0524/01 Mk Marketing 2 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0523/01 MTŘ Metody a technika řízení 2 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0512/01 UMIP Úběr materiálu a integrita povrchu 2 KlZap 2+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0500/01 ZP Diplomová práce 2 Za 0+9 t 10 čeština
Výběr v OSP 346-0515/01 DPII Diplomová práce II 2 Za 0+9 10 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 346-0503/01 VSO Výrobní stroje obráběcí 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0514/01 RP Závěrečný projekt 2 KlZap 0+4 10 čeština
Výběr v OSP 346-0514/01 ZPII Závěrečný projekt II 2 KlZap 0+4 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0508/01 NMO Nekonvenční metody obrábění 2 KlZap 2+2 4 čeština